Afrozim Nedir?

Bilgece anlatım biçimidir. Bir nevi bilgelik edebiyatıdır.

Afrozim
Afrozim

Kelimenin Kökeni

Aforizm, Fransızca’dan dilimize girmiş Latince kökenli bir kelimedir. Fransızca özgün yazımı “Aphorisme “ şeklindedir. Sözcüğün kökeni Latince’deki “aphorismus” sözcüğünden gelmektedir. Kelime anlamı, özlü, açık kısa ve düşündüren sözdür.

Aforizm Bilgelik Edebiyatıdır.

‘Bilgelik edebiyatı’ olarak da bilinen aforizmalar, eski çağlardan beri toplumun bir parçası olmuştur. Bu tür cümlelerin çoğu bugün bile hepimiz tarafından çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Yine de, pek çoğu aforizmanın tam olarak ne olduğunu bilemez. Burada, kavramın daha iyi anlaşılması için birçok örnekle gerçek aforizmanın anlamına bakacağız.

Bir aforizma, günlük sohbetler, şarkılar, filmler ve hatta alaycı olmaya çalışırken çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bir aforizma temelde bir ilke ile ilgili kısa bir ifadedir. Yaşamın önemli bir gerçeğini içerir. Basit bir deyişle, bir aforizma, akıllıca bir şekilde ortaya konan akıllı bir gözlemdir.

Örnekler

Görmek isteyenler için yeterince ışık, istemeyenler için yeterince karanlık vardır.

Pascal

Çabucak koca bir ateş yakmak isteyenler, cılız samanları tutuşturmakla işe başlarlar.

Shakespeare

Sanat gerçeğin yansıtılması değildir; yansımanın gerçekliğidir.

J.J. Godard

Dost kara günde belli olur.

Atasözü

Bir aptal ve parası yakında ayrılır.

Atasözü

Acıyı tatlı ile almalısın.

Atasözü

Bir yorum yazın


İçindekiler