Al-Farabi Kimdir?

Farabi bilim, felsefe, mantık, sosyoloji, tıp, matematik ve müziğe önemli katkılarda bulunmuştur.

Doğum tarihi: 872 – Otrar,

Ölüm tarihi: 950 – Şam/Suriye Türk Biliminsanı

Al-Farabi

Al-Farabi

Al-Farabi

Türk bilim adamları arasında en başta sayabileceğimiz Farabi’ninyaptığı çalışmalar,günümüz biliminin gelişimine temel oluşturmuştur. Özellikle felsefe alanında çalışmalar yapan ünlü Türk bilim adamı, Aristo, Platon ve Zenon gibi Yunan düşünürlerini yorumlamış ve bunların görüşlerini kendi çalışmalarına yansıtmıştır. Bunun yanında hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının mantıklı izahını ilk kez Farabi yapmıştır. Titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler ile kanıtlayan ünlü bilim adamı, aynı zamanda ilaçlar ile ilgili pek çok esere de imza atmıştır.

Al-Farabi eski eğitimini Farab ve Buhara’da tamamladı. Daha sonra uzun yıllar çalıştığı ve çalıştığı yükseköğrenimler için Bağdat’a gitti. Bu süre zarfında birçok dilin yanı sıra çeşitli bilgi ve teknoloji dallarına hakim oldu. Farabi bilim, felsefe, mantık, sosyoloji, tıp, matematik ve müziğe önemli katkılarda bulunmuştur. En büyük katkıları felsefe, mantık ve sosyolojiydi ve bir Ansiklopedist olarak öne çıktı.

Ebu Nasr Muhammed el-Farabi, Platon ve Aristoteles doktrinlerini Müslüman dünyasına aktarmada etkili olan ilk İslami entelektüellerden biriydi. Avicenna gibi daha sonraki İslam filozofları üzerinde önemli bir etkisi oldu.

Aristoteles ve Platon’un Yunan eserlerini tercüme eden ve kendilerine önemli eklemeler yapan olağanüstü bir dilbilimciydi.

“İkinci usta” veya “ikinci öğretmen” olarak tercüme edilen Mallim-e-Sani takma adını aldı.


Bir yorum yazın


İçindekiler