Albert Einstein’ın İlham Verip Hayatımıza İşleyecek 10 sözü

Albert Einstein; Özel Görelilik Kuramı ya da İzafiyet teorisi, olarak bilinen fizik kuramını ortaya atmıştır.

Kurama göre, bütün var­lıklar ve varlığın fizikî olayları izafidir. Zaman, mekan, hareket, birbirlerinden bağımsız değildirler. Aksine bunların hepsi birbirine bağlı izafî olaylardır. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekan hare­ketle, hareket mekanla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlıdır. Bunlardan hiçbiri müstakil değildir.

Albert Einstein’ın İlham Verip Hayatımıza İşleyecek 10 sözü

Albert Einstein’ın Etkileyici 10 sözü Listesi

  1. Hiç hata yapmamış insan hiç bir şey denememiş demektir.
  2. Öğrenmemi etkileyen tek şey aldığım eğitim olmuştur.
  3. Uyku sorunu, zeki insanların lanetidir.
  4. Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız hayatınızı bir amaca bağlayın, kişilere ve eşyalara değil.
  5. Bir insanın zekası vereceği cevaplardan değil, soracağı sorulardan anlaşılır.
  6. Delilik aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar beklemektir.
  7. Problemleri onları üreten kafalarla çözemeyiz.
  8. Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur.
  9. Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır.
  10. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiç bir şeye ulaşamaz.

Bir yorum yazın


İçindekiler