Algısal Yaklaşım Tekniği Nedir

Yaratıcılık dış dünya ile gereksinimde yatar. Bir nesneye farklı açılardan yaklaşabilme, çevreyi tanıma açlığı vardır. Sorun çözümü, bireyin seçici algısına dayalı olarak değişir. Algılama kapasitesini arttırma.

Algısal Yaklaşım Tekniği

Algısal Yaklaşım Tekniği

Algıda Seçicilik

Organizmaya gelen birçok uyarıcıdan sadece belli olanların
dikkat çekmesidir. Algıda seçicilik içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayrılır.

Dışsal faktörler

Organizma için çevreden gelen bir uyarıcının şekli,
büyüklüğü, rengi vb. durumlarından dolayı dikkatin o tarafa verilmesidir.

Örnek: Sokakta yürürken birinin bağırması, yoldan çok lüks
bir aracın geçmesi veya bir toplantıya katılan birisinin dikkat çekecek
derecede kırmızı giyinmesi bu duruma örnektir.

İçsel faktörler

Organizmanın sahip olduğu beklenti, inanç, değer yargısı,
mesleği, ilgisi gibi durumlar algıda seçiciliğe yol açabilir.

Örnek: Bir berberin insanlara bakarken ilk olarak saç
şekillerine dikkat etmesi, aç olan birisinin de lokantalara bakması, bir terzinin elbiselerle ilgilenmesi içsel nedenlerden
dolayı algıda seçiciliktir.


Bir yorum yazın


İçindekiler