Ali Kuşçu Kimdir?

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu

Türk bilim insanı

Doğum tarihi: 1403 – Semerkand/Özbekistan,

Ölüm tarihi: 1474 – İstanbul Eyaleti

Çalışma Alanları: Matematik ve astronomi

Ali Kuşçu

Türk-İslam bilim adamları ve buluşları ile ilgili olarak bahsetmemiz gereken bir diğer bilim adamı ise Ali Kuşçu’dur. Kuşçu, Akkoyunlu Devleti tarafından Fatih Sultan Mehmet’e elçi olarak gönderilmiş, sonrasında ise Fatih’in istediği üzerine İstanbul’da kalmıştır. Astronomi ve matematik dersleri veren bilim adamı, aynı zamanda İstanbul’un enlem ve boylamını ölçerek bilim tarihine adını yazdırmayı başarmıştır.

Bilgin ve yazar (Doğum 1403? Semerkant – d. 1474, İstanbul). Muhammed El-Kuşçu’nun oğludur. Semerkant ve Kirman’da matematik ve astronomi alanında özel dersler aldı. Üstadı Uluğ Bey tarafından kendisine Risale-i Hall-u Eşkalü’l-Kamer’i (Ayın Şekilleri Broşürü) ayın evreleri hakkında bir kitap sunduğunda övüldü. Diğer üstadı Bursalı Kadızade Rumi öldüğünde Semerkant’ta bulunan gözlemevine atandı. Öğretmenleriyle Zic-i Uluğ Bey (Uluğ Bey’in Yıldız Haritası) kataloğunu tamamladı.

Uluğ Bey öldürüldükten sonra Akkoyunlu Sultan Uzun Hasan’ın sarayına gittiğinde derin saygı görmüştür (1449). Akkoyunlu Büyükelçisi olduğu sırada tanıştığı Fatih Sultan Mehmet’in davetiyle İstanbul’a yerleşti. Matematik ve astronomi öğrettiği Ayasofya Medresesi Müslüman Okulu’na atandı. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim ve Arap dilbilgisini analiz ederek İslam teolojisi, Peygamber Muhammed’in sözleri ve eylemleri üzerine önemli araştırmalar yaptı.

Zic-i Uluğ Bey Şerhi (Uluğ Bey’in Yıldız Haritasının Açıklaması), Risaletü’l-fi’l Hey’et (Astronomi Broşürü, 1457; Seyyid Ali bin Hüseyin, 1548) Farsça’dan Türkçeye çevrildi ü’l-Hamail fi Keşfi’l-Mesâil (Sevgili Muskalarda Keşif Soruları), Unkudu’z-Zevahir fi Nazmu’l-Cevahir (Çelenk Dizisinin Parlaklığında Benlik).


Bir yorum yazın


İçindekiler