Aristoteles Sözleri

Aşk, iki bedende yaşayan bir tek ruhtan oluşur.

Aristoteles

Umut, uyanmış bir insanın düşüdür.

Aristoteles

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Aristoteles

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

Aristoteles

 Dost kara günde belli olur.

Aristoteles

En büyük suçlar ve hatalar gerekli olanı değil de , daha fazlasını elde etmek için işlenir.

Aristoteles

İnsanlar bir açıdan iyi, pek çok açıdan kötüdür.

Aristoteles

Bir düşünceyi kabullenmeden aklında bulundurabilmek eğitimli bir zihnin göstergesidir.

Aristoteles

İnsanların arzularında son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtaların da son olmamasını isterler.

Aristoteles

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.

Aristoteles

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Aristoteles

Bir miktar delilik karışımının bulunmadığı mükemmel bir ruh yoktur.

Aristoteles

Platon’u severim, Sokrates’i de severim ama en çok hakikati severim.

Aristoteles

Canlı yaratık, ilk önce zihin ile bedenden oluşur. Bunlardan birincisi, yöneten; ikincisi, yönetilendir.

Aristoteles

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Aristoteles

Kötü insanlar korkudan boyun eğerler, iyi insanlar ise yalnızca sevgiden.

Aristoteles

İnsanlar devamlı olarak özel bir şekilde hareket etmekle özel bir yetenek kazanırlar.

Aristoteles

Bir düşünceyi kabullenmeden aklında bulundurabilmek, eğitimli bir zihnin göstergesidir.

Aristoteles

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

Aristoteles

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.

Aristoteles

Kahraman çevresine ölüm yaymaz ama ölüme meydan okur.

Aristoteles

Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez.

Aristoteles

Hayatına bir miktar delilik katmayacaksan, bu dünyaya gelmenin anlamı yok.

Aristoteles

Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.

Aristoteles

Eflatun’u severim ama gerçeği daha çok severim.

Aristoteles

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Aristoteles

Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.

Aristoteles

Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.

Aristoteles

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

Aristoteles

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

Aristoteles

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Aristoteles

İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.

Aristoteles

İnsan politik bir hayvandır.

Aristoteles

İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.

Aristoteles

Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.

Aristoteles

Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.

Aristoteles

İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen.

Aristoteles

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Aristoteles

İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.

Aristoteles

İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.

Aristoteles

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

Aristoteles

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

Aristoteles

Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.

Aristoteles

Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.

Aristoteles

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.

Aristoteles

Yalnızlık vahşi hayvanlara yada tanrıya mahsustur.

Aristoteles

İyi iki anlama gelir: birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

Aristoteles

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

Aristoteles

İnsanları iyi yapan yasalardır.

Aristoteles

İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.

Aristoteles

Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.

Aristoteles

Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.

Aristoteles

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Aristoteles

Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

Aristoteles

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

Aristoteles

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Aristoteles

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

Aristoteles

Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.

Aristoteles

Bütün dünyevi yasam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.

Aristoteles

Bütün insanların düşüneceği bir aklı vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.

Aristoteles

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Aristoteles

İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.

Aristoteles

Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.

Aristoteles

Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

Aristoteles

 Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.

Aristoteles

Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.

Aristoteles

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Aristoteles

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Aristoteles

Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve açılardan uzak durur.

Aristoteles

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Aristoteles

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

Aristoteles

Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Aristoteles

Bir ‘dost’ kimdir? İki vücutta bulunan tek bir ruhtur.

Aristoteles

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Aristoteles

Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.

Aristoteles

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Aristoteles

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Aristoteles

Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.

Aristoteles

Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Aristoteles

Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.

Aristoteles

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.

Aristoteles

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

Aristoteles

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşişi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

Aristoteles

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Aristoteles

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

Aristoteles

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Aristoteles

Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.

Aristoteles

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Aristoteles

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Aristoteles

Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.

Aristoteles

 Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

Aristoteles

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Aristoteles

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Aristoteles

İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.

Aristoteles

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

Aristoteles

İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.

Aristoteles

Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur.

Aristoteles

Şiir, daha felsefıdır ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Aristoteles

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Aristoteles

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Aristoteles

 Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Aristoteles

Yetinmesini bilenler mutludur.

Aristoteles

 Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.

Aristoteles

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Aristoteles

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Aristoteles

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Aristoteles

Bir yorum yazın


İçindekiler