Aristoteles’in Eserleri Nelerdir?

Aristoteles’in Eserleri

Aristoteles’in Eserleri

 • Nikomakhos’a Etik (Nicomachean Ethics)
 • Politika (Politics)
 • Metafizik (Metaphysics)
 • Şiir sanatı (Poetics)
 • Ruh Üzerine On the Soul (De Anima)
 • Fizik (Physics)
 • Göklerde (On the Heavens)
 • Üretim ve Yolsuzluk Üzerine (On Generation and Corruption)
 • Meteoroloji (Meteorology)
 • Parva Naturalia (Parva Naturalia)
 • Hayvanların Tarihi (History of Animals)
 • Hayvanların Parçaları Üzerine (On the Parts of Animals)
 • Hayvanların Hareketi Üzerine (On the Motion of Animals)
 • Hayvanların Yürüyüşünde (On the Gait of Animal)
 • Hayvanların Üretimi Üzerine (On the Generation of Animals)
 • Metafizik (Metaphysics)
 • Siyaset (Politics)
 • Atina Anayasası (Athenian Constitution)
 • Belâgat (Rhetoric)

Bir yorum yazın


İçindekiler