ASD/OSB’nin Özellikleri

ASD /OSD Zihinsel Bir Hastalık Değildir

ASD/OSB’nin zihinsel bir hastalık olmadığını ve çocuğun gelişiminde ASD/OSB’ye neden olduğu bilinen herhangi bir psikolojik faktör olmadığına dikkat çekmek gerekir.

Otizm

Otizm

ASD/OSB nedenleri:

ASD/OSB’nin nedeni veya nedenleri hakkında birkaç teori vardır.

Araştırmacılar çeşitli olayları araştırıyorlar, ancak bugüne kadar, hiçbir kesin cevap ya da belirli nedenler bilimsel olarak ASD/OSB’nin başlangıcıyla bağlantılı değildi.

ASD/OSB’li bireylerin beyinde biyolojik veya nörolojik farklılıklar yaşadıklarını göstermektedir.

Birçok ailede, ASD/OSB’nin kalıtsal bir genetik hastalık olduğunu düşündüren ASD/OSB ile ilişkili sakatlıkların olduğu görülmektedir.

Mevcut araştırma çalışmaları, bazı gen sınıflarının ASD/OSB’ye neden olmak için dahil olabileceğini veya birlikte çalışabileceğini göstermektedir.

Birçok farklı genetik duyarlılık var gibi gözüküyor, ancak bugüne dek hiçbir gen doğrudan ASD/OSB ile ilişkili değildir.

ASD/OSB’nin nedenini daha fazla araştırmak için devam eden araştırmalar yapılmaktadır.

ASD/OSB Sıklığı

ASD/OSB, bir zamanlar nadir görülen bir hastalık olarak görülüyordu, ancak son araştırmalar, tüm ASD/OSB biçimlerinin prevalans oranının, önceden düşünülenden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

ASD/OSB/’nin her 10.000 çocuğun 60’ında veya 165’inde birinin teşhis edildiğini araştırmalar ortaya koymuştur.

ASD/OSB şu anda en yaygın nörolojik hastalık olarak kabul edilmektedir ve tüm ırksal, etnik ve sosyal kökenlere sahip ailelerde dünya genelinde bulunmuştur.

Erkeklerde kadınlardan daha sık teşhis edilir; dünya çapında erkekler, kadınlardan dört kat daha fazla etkilenmektedir.

ASD/OSB tanısı konulan birey sayısındaki artış, bir faktörlerin birleşimi ile bağlantılı olabilir.

Ayrıca son yıllarda, ASD/OSB vakalarına ilişkin verileri bulmak ve toplamak için anketlerde daha sıkı yöntemler kullanılmaktadır.

Artan tanı oranlarının ve ortaya çıkan tanımlamanın diğer olası nedenleri araştırılmaya devam ederken, ASD/OSB’nin artmış bir insidansını veya salgını destekleyen doğrudan bir kanıt yoktur. Çocuklarda ASD/OSB teşhisi için kullanılan araçların şimdi olduğundan daha iyi olduğu için ASD/OSB’nin şu anda daha yaygın göründüğünü göstermektedir.

Teşhis İçin Tek Bir Tıbbî Test Yoktur

ASD/OSB’nin teşhisi: ASD/OSB’nin karmaşık yapısı teşhisi zorlaştırır ve bir öğrencinin ASD/OSB olup olmadığını belirlemek için tek bir tıbbi test yoktur. Genel olarak, çeşitli pratisyenlerin bakış açıları, genellikle bir çocuk psikiyatrı, gelişimsel çocuk doktoru, çocuk psikoloğu veya nöropsikolog gibi gelişimsel bozukluklar konusunda uzmanlaşmış kalifiye bir uzman tarafından yapılan bir değerlendirmeyi içeren teşhis sürecinin bir parçası olarak gereklidir.

Bir öğrencide ASD/OSB’yi doğru şekilde teşhis etmek: Entelektüel ve iletişim becerileri gibi çoklu işleyiş alanlarının değerlendirilmesi, gelişimsel geçmişin gözden geçirilmesi ve ebeveyn verisi gereklidir.

Teşhis Bulmacanın Parçalarını Bir Araya Getirmek Gibidir

Teşhis hızlı bir işlem değildir ve bir bulmacanın parçalarını bir araya getirmek gibidir.

ASD/OSB, belirli davranışların, karakteristik semptomların veya gelişimsel gecikmelerin varlığı veya yokluğu ile teşhis edilir.

Genellikle, ASD/OSB tanısını düşünmeden önce, sosyal ve iletişim bozukluklarına neden olabilecek işitme kaybı gibi diğer tıbbi durumları dışlamak için birkaç test yapılabilir.

Birçok vakada, çocuklarda okula başlamadan önce, genellikle iki ya da üç yaş arasındayken tanı konulacaktır, ancak bazı durumlarda çocuk ASD/OSB/OSB’nin tıbbi teşhisi yapılmadan önce okula başlayacaktır.

Ebeveynler, eğitimciler tarafından okul ortamında bir çocuğun sosyal, iletişim ve davranış becerilerinin gelişimi ile ilgili endişeler hakkında sağladıkları bilgileri sağlık profesyonelleriyle paylaşırlar. Bu bilgi uygun bir tıbbi tanı belirlenmesinde yardımcı olabilir.


Bir yorum yazın


İçindekiler