Aziz Antonius’un Baştan Çıkarılışı

Aziz Antonius’un Baştan Çıkarılışı Katalan sürrealist ressam Salvador Dalí’nin bir tablosudur . Gala Dali  bu resmi 1946 yılında yapmıştır. (1) Dalinin bu  dönemlerine “classical period” ya da “Dalí Renaissance” denir. 

Aziz Antonius’un Baştan Çıkarılışı eseri Dali’nini sürrealist yaklaşımının ve resimlerinde hristiyanlık temasını kullanmasının genel bir örneğini oluşturmaktadır.

Hac yolculuğunu anlatmaktadır

Resim, Hıristiyan keşiş Aziz Antonius’un Mısır çölünde hac yolculuğunu, doğaüstü tasvirlerle anlatmaktadır.

Aziz Antonius

Antonius bir keşiştir

Aziz Antonius ilk hristiyan keşiş olarak kabul edilmektedir. Mısırlı Aziz Antonius, çölde emekliye ayrılmış ve kendini oruç tutmaya ve dua etmeye adamıştır. Bir keşiş olarak Antonius örgütlenmiş manastırlığın kurucusu olarak kabul edilir. 

Şeytan Antonius’a saldırdı

Antonius çöle çekildiği zaman şeytanla efsanevi bir kavgaya tutuştu. Şeytan Antonius’a korkunç bir biçimde saldırdı. Bu saldırı gerçek fiziksel bir saldırıydı ve şeytanın bu saldırısı zaman zaman hayvanlar, kadınlarla baştan çıkarmak, askerler ya da keşişin orucu sırasında ekmek getirmeleri gibi arzularını hedef alan saldırılar oldu.

Aziz Antonius bu saldırılardan doğdu

Bu mücadelelerden sonra Anthony, hristiyanlığın duyarlı babası ve inancın asla ölmeyen gücünü temsil eden ilahi bir figür olarak doğdu.

Aziz Antonius’un Baştan Çıkarılışı İncelemesi

Resimde Aziz Antonius’un Şeytanı durdurma çabası anlatılıyor. Filler ve attan oluşan komvoy şeytanı simgelemektedir. Aziz Antonius resmin sol alt köşesinde elinde haçla çıplak duran kişidir. Antonius’un başındaki çember, aziz antonius’a kutsallık vermiştir.


Bir yorum yazın


İçindekiler