Bipolar Bozukluğa Dair Her Şey

Bipolar bozukluk ayrıca bipolar hastalık veya manik depresyon olarak da bilinir.

Bipolar bozukluk nedir?

Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, ruh halindeki aşırı değişimlerden kaynaklı zihinsel bir hastalıktır. mani adı verilen semptomlar son derece yoğum bir ruh hali içerebilir. Depresyon ataklarını da içerebilirler. Ayrıca Bipolar bozukluk aynı zamanda bipolar hastalık veya manik depresyon olarak da bilinmektedir.

Bipolar bozukluk olan insanlarda okulda veya işte yaşamlarında  görevlerini yerine getirmekte veya sosyal yaşamlarını  sürdürmekte zorluk çekebilirler. Tedavisi yoktur, ancak semptomları yönetmeye yardımcı olabilecek birçok tedavi seçeneği var. Dikkat edilmesi gereken bipolar bozukluk sorununun belirtilerini öğrenin.

Bipolar bozukluk gerçekleri

Bipolar bozukluk nadir görülen bir beyin bozukluğu değildir. Dünya genelinde toplumun yaklaşık %3’ünde görülmektedir. Bipolar bozukluğu olan insanların belirtileri göstermeye başlama yaş ortalaması 25 yaş civarıdır.

Bipolar bozukluğun semptomu olan depresyon bulgusu en az iki hafta boyunca sürmektedir. Bir manik atak birkaç gün veya hafta sürebilir. Bazı insanlar yılda birkaç kez ruh hali değişiklikleri yaşarken, bipolar sorunu olanlar sık sık ruh hali değişikliği yaşarlar.

Bipolar bozukluk belirtileri

Üç ana semptom Bipolar bozuklukta ortaya çıkabilir Bunlar: mani, hipomani ve depresyon.

Mani yaşarken , bipolar bozukluğu olan bir kişi duygusal bir yüksekme hissedebilir. Heyecanlı, dürtüsel, öforik ve enerji dolu hissedebilirler. Manik ataklar sırasında aşağıdaki gibi davranışlarda bulunabilirler:

 • Harcama çılgınlığı
 • Korunmasız seks
 • İlaç kullanımı

Hipomani genellikle bipolar II bozukluk ile ilişkilidir. Maniye benzer, ancak şiddetli değil. Maninin aksine, hipomani işte, okul hayatında veya sosyal yaşamda bir sorunla sonuçlanmayabilir. Bunun yanında, hipomani olan insanlarda ruh hali değişiklikleri sıktır.

Depresyon dönemi sırasında yaşanabilecek septomlar:

 • Derin üzüntü
 • Umutsuzluk
 • Enerji kaybı
 • Bir zamanlar eğlendikleri etkinliklere ilgi eksikliği
 • Çok az veya çok fazla uyku dönemleri
 • İntihar düşünceleri
 • Kadınlarda bipolar bozukluk belirtileri

Erkek ve kadınlara eşit sayıda bipolar bozukluk teşhisi konulmaktadır. Bununla birlikte, bozukluğun ana semptomları iki cinsiyet arasında farklı olabilirmektedir. Birçok durumda, bipolar bozukluğu olan bir kadın:

 • 20’li veya 30’lu yaşlarından sonra teşhis edilebilir
 • Daha hafif manik atakları var
 • Manik dönemlerde daha depresif dönemler yaşayabilirler
 • Bir yılda mani ve depresyon ataklarını dört veya daha fazla  geçirir
 • Aynı zamanda tiroid hastalığı , obezite , anksiyete bozuklukları ve migren gibi diğer durumları semptom olarak yaşayabilirler.
 • Yaşam boyu alkol kullanım bozukluğu riski daha yüksektir
 • Bipolar sorunu  kadınlar da daha sık nüks edebilir

Bu tekrarın kadınlarda menstrüasyon, hamilelik veya menopoz gibi hormonal değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bir kadınsanız ve bipolar bozukluğunuz olabileceğini düşünüyorsanız, gerçekleri elde bilmeniz önemlidir.

Erkeklerde bipolar bozukluk belirtileri

Aslında erkekler ve kadınlar bipolar bozukluğun ortak semptomlarını yaşarlar. Ancak, erkekler semptomları kadınlara göre farklı yaşayabilir. Bipolar bozukluk olan erkeklerde:

 • Daha erken yaşta teşhis koyulur.
 • Daha şiddetli ataklar, özellikle manik atak geçirme
 • Madde bağımlılığı sorunları var
 • Manik bölümler sırasında harekete geçerler. Yaşamlarını daha fazla riske etmek.
 • Bipolar bozukluK olan erkeklerde  tıbbi yardım alma olasılıkları kadınlara göre daha azdır. Ve bipolar erkeklerde intihar görülme sıklıklığı kadınlara göre daha yüksektir.

Bipolar bozukluk türleri

Bipolar bozukluk üç ana tip’te görülür: bipolar I, bipolar II ve siklotimi.

Bipolar I

Bipolar I , en az bir manik atağın ortaya çıkması sonucu tanımlanır. Manik dönemden önce ve sonra hipomanik veya majör depresif dönemler yaşayabilirsiniz. Bipolar I bozukluğu, kadınlarda ve erkeklerde eşit derecede görünür.

Bipolar II

Bipolar 2 tipinde bozukluğu olan kişiler  depresif ataklar yaşarlar ve bu en az 2 hafta sürecinde davam eder. Bunun yanında yaklaşık olarak üç, dört gün süren  bir hipomanik atakda buna eşlik eder. Bipolar 2 tipinde bozukluğun kadınlarda daha yaygın olduğu düşünülmektedir.

Siklotimi

Siklotomi duygu durum bozuluğu yaşayan insanlar hipomani ve depresyon atakları vardır. Bu semptomlar bipolar I veya bipolar II bozukluğunun neden olduğu manik atak depresyona göre daha kısa ve daha az şiddetlidir. bu duygu durum bozukluğuna sahip bir çok insan, bir veya iki ay ancak sabit bir ruh halinde geçirebilirler.


Bir yorum yazın


İçindekiler