Çadır Kelimesinin Kökeni

Çadır kelimesinin kökeni ne baktığımızda Türkçe’nin çeşitli şivelerinde çatur, çatır, çâçır, çâşır gibi değişik telaffuzlarla kullanılmaktadır..

Çadır Kelimesinin Kökeni Etimolojisi

Etimolojik olarak kelime ya Türkçe’ye Orta Farsça çātur (örtü) kelimesinden geçtiği ve bu kelimenin de Eski Türkçe çat- (birleştirmek, birbirine tutturmak) fiil kökünden türemiş olabileceği, diğerinde ise kelimenin aslının Farsça’ya çetr şeklinde geçen Sanskritçe çhattra (şemsiye, gölgelik) olduğu görüşü savunulmaktadır.

Ayrıca çadır “ev (eb) anlamında da kullanılmaktadır:

Türk Çadırı
Türk Çadırı

Ev, Eski Türkçe’de “eb” olarak geçmektedir. Mana itibariyle bizi dış tesirler ve tehlikelerden koruyan meskendir. Ev denince, evimizin dışarıya doğru uzanan, konu komşumuz, mahallemiz ya da obamız da onun içine girer. Bu nedenle Eski Türklerde “eb” sözü “yurt anlamına gelirdi.


Bir yorum yazın


İçindekiler