Çağrışımsal Yaklaşım Tekniği Nedir?

Yaratıcı düşünce tekniklerindendir.

Çağrışımsal Yaklaşım Tekniği

Fikirlerin nasıl üretildiğine ve ilişkilendirildiğine odaklanmaktadır. Psikoloji tarihinde, çağrışımsal görüş yıllar öncesinde Locke, Bain, Hume ve arkadaşlarının çalışmalarıyla bağlantılı olduğu bilinmektedir, fakat bu görüş modern psikolojiye, Mednick‟in (1962) yaratıcı sürecin birleştirici teorisi ile katılmaktadır.

Çağrışımsal Yaklaşım Tekniği

Çağrışımsal Yaklaşım Tekniği

Bilimsel Çağrışımlar Modeli, bilimsel yaratıcılığın temelinde benzerlik ve aracılığı içeren çağrışımsal düşünmenin yer aldığını savunmakta ve çağrışımsal düşünme, analojik düşünme (analojik nedenselleme & analojik problem çözme) ve içgörü olmak üzere 3 temel bileşene odaklanmaktadır.

Düşünceler arası çağrışım yapılmalıdır. Bize verilen kavramlar, ögeler arasında anlamlı bir ilişki kurulmalıdır. Çağrışımlar yakınsak değil, ıraksak alışılmamış düşünceler olmalıdır. “Uzak çağrışın Testi, Mednick tarafından ortaya çıkartılmıştır.  Olumlu rastlantı: Rastlantı sonucu uyarıcıların yan yana düşürülmesidir. Benzerlik: Beste- şiir, ses, kafiye… Aracılık: Ortak öğelere aracılık eden semboller kullanılır.

Fikirler insan zihninde kavramlar ile yakın ve uzak ilişkili olarak konumlandırılmaktadır. Bu teoride yaratıcı düşünce üretme methodları serendiplik (olumlu rastlantı), benzerlik ve meditasyon ile ilişkilendirilmektedir.


Bir yorum yazın


İçindekiler