Dil aslında bir sistemdir.

Dil aslında bir sistemdir.

Dil aslında bir sistemdir.

Dil insanlar asında kullanılan en sistemli iletişim aracıdır.

İnsanlar, duygu ve düşüncelerini, korkularını, beklentilerini, umutlarını, acılarını, sıkıntılarını dil sayesinde diğer insanlara paylaşır.

İnsanlarla, insanların duygu düşünceleriyle, nesnelerle, tabiattaki canlı cansız tüm varlıklarla aramızdaki en önemli iletken dildir.

Çevremizdeki her şeyi diğer insanlara, geleceğe, gelecekteki nesillere aktarmak için dil denilen sistemli aracı kullanır, onun vasıtasıyla iletişime gireriz. Bu iletişimin sağlıklı gerçekleşmesi dil denilen bu sistemin kurallarını iyi bilmekle mümkündür.

İnsan, düşüncelerini, duygularını bilgilerini ve tecrübelerini başkalarıyla paylaşmak; başkalarının düşünce, duygu, bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak, onları anlamak ve hissetmek üzere yaratılmış sosyal bir varlıktır. İnsan bütün bu ihtiyaçlarını dille karşılar; diğer insanların düşüncelerini, duygularını, bilgilerini ve tecrübelerini dil ile anlar; kendine ait olanları da dil ile anlatır.

Dilin Ortak Özellikleri: Dil Aslında Bir Sistemdir

Birinci olarak diyoruz ki, dil aslında bir sistemdir.

Dil bir sistemdir derken özellikle neyi anlatmak istiyoruz?

Özellikle, dilde belli bir sistemin ve kuralların var olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Örneğin;  “-(I)yor” ekini kullanacaksak “gör-ü-yo”r, “-yor” ekinin yerine, keyfimize göre bir başka ek isimlerden yüklem yapan ek-fiil üçüncü teklik şahıs “-DIr” ekini bu fiile getiremeyiz. Bu eki “Gör-“ fiiline getirirsek “gör-dür” diye anlamlı bir yapı oluşturamayız. Aynı şekilde “-Iyor” ekini bir isme getiremeyiz. “güzel-yor-“ şeklinde bir fiil çekim eki ile bir sim cümlesinin yüklemini elde edemeyiz; ama ek-fiil üçüncü teklik şahıs ekini ekini getirerek, “güzel-dir” şeklinde bir isim cümlesinin yüklemini oluşturabiliriz.

O halde dilde bu kullanımları belirleyen belirleyici bir sitem vardır. Dilin doğasındavar olan ona ait bir sistem vardır ve bu sistemin dışına çıkamayız.


Bir yorum yazın


İçindekiler