Dil, hem araçtır hem malzemedir, hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

Dil, hem araçtır hem malzemedir, hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

Dil, hem araçtır hem malzemedir, hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

Dil, hem araçtır hem malzemedir, hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

Dilin özellikleri açısından önemli “Dil, insanı konu alan her bilim dalıyla yakından ilgili doğal bir iletişim aracıdır.”, “Dil, hem araçtır hem malzemedir hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.” ve “Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.” İlkeleri üzerinde kısaca durursak:

Dil, hem araçtır hem malzemedir hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

Dil insanın günlük iletişimden bilimsel çalışmalara değin her türlü faaliyetini gerçekleştirmesini sağlayan bir iletişim aracı olmasının yanı sıra dil bilimin, dil bilgisinin ve insanı keşfetmek isteyen diğer bilim alanlarının malzemesidir. Aynı zamanda bu malzemelerin incelenmesini, çözümlenmesini sağlayan bir sistemdir. Örneğin; dili yazılı veya sözlü biçimde kullanarak insan dili ile psikoloji arasındaki ilişkileri, konuyla ilgili dil malzemesi aracılığıyla öğrenebiliriz.


Bir yorum yazın


İçindekiler