Dil-Kültür İlgisi Nedir?

Dil, millî kültürün (hars, ekin) temel unsuru ve taşıyıcısıdır. Dil felsefi, iletişim ve pragmatik bakımdan dil-kültür birbiriyle ilgili iki kavramdır.

Dil-Kültür İlgisi (Tanım):

Dil-Kültür İlgisi

Dil-Kültür İlgisi

Dil, millî kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır. Her nesil, kendi kültürünü, kendi değerlerini dil sayesinde öğrenir ve sosyal bir miras olarak kendinden sonra gelenlere aktarır. Sosyal bir miras olarak nesilden nesile aktarılan şey kültürdür.

Bir milletin varlığından söz edebilmek için dil ve kültür gibi birbirinden ayrılmaz iki unsurun varlığından söz etmek gerekir.

Brown“ Bir dil bir kültürün bir parçasıdır, bir kültür de dilin bir parçasıdır; bu iki unsur karmaşık ve iç içedir bu yüzden dil veya kültürün önemini ikisinin de birbiriyle iç içe ayrılmazlığını içeren bir durum arz eder. Kısacası dil ve kültür birbirinden ayrılamaz.

Bazı araştırmacılar bir anlamda insanların kendi dillerinin bir kültürü ihtiva eden unsurları nesilden nesile aktarması bakımından dilin kültürün aynası olduğunu söylerler.

Dil ve kültürü sembolize etmek için kullanılan diğer bir benzetme de buz dağıdır. Görünen kısım sadece kültürün bir parçası ile dilin bir parçasıdır; asıl büyük bir kısım yüzeyin altında yatan kısımdır ki kültürün bu kısmı hissedilir ama görülmez.

Felsefi Açıdan Dil Kültür İlgisi

Brown’u dil ve kültür ilgisini üç yeni benzetme (metafor/mecaz) aracılığıyla aktarılmaktadır.

a) Felsefi bir açıdan:

Dil   +   kültür ->yaşayan organizma

Beden    kan

Dil ve kültür canlı bir organizma oluşturur; dil beden, kültür de bu bedende dolaşan kandır. Kültür olmadan dil ölmüş, dil olmadan da kültür hiç şekillenmemiş olurdu.

İletişim Açısından Dil-Kültür İlgisi

b) Bir iletişim açsından:

Dil  +  kültür  -> yüzme (iletişim)

Yüzme becerisi  su

İletişim yüzmektir, dil yüzme becerisi ve kültür sudur. Dil olmadan (çok sığ suda) iletişim çok sınırlı bir derecede kalacaktır; kültürsüz hiç iletişim olmayacaktır.

Paragmatik Açıdan Dil-Külütr İlgisi

c) Pragmatik bir açıdan:

Dil  +  kültür  -> ulaşım (iletişim)

araç  trafik ışığı

İletişim ulaşım gibidir: Dil araç ve kültür trafik ışığıdır. Dil iletişimin daha kolay ve daha hızlı olmasını sağlar; kültür düzenler, bazen iletişi teşvik eder, bazen de engellemektedir. Tek bir kelimeyle dil ve kültür birbirlerinden farklı olarak bir bütün oluştururlar.


Bir yorum yazın


İçindekiler