Dil Tabiî (doğal) bir araçtır.

“Dil Tabiî (doğal) bir araçtır.”

“Dil Tabiî (doğal) bir araçtır.”

Doğal (tabii) varlıkların karşıtı sun’i varlıklardır. Yapay (sun’i) varlıklar genellikle bir tek varlık tarafından yaratılmış, oluşturulmuş varlıklar değildir. Yapay varlıklar, belli bir grup insanın düşünerek, tasarlayarak, planlayarak yaptıkları varlıklardır. Bugün teknolojik olarak insanın kullanımına sunulan varlıklar yapay varlıklar olarak adlandırılır. Hâlbuki doğal (tabii) varlıklar böyle değildir. Kendilerine ait değiştirilemeyen, müdahale edilemeyen kanunlara sahiptirler.


Bir yorum yazın


İçindekiler