Dil toplumsal katmanlara göre değişir.

Dil toplumsal katmanlara göre değişir.

Dil toplumsal katmanlara göre değişir.

Konuşucular öğrendikleri dil türlerini işlevsel olarak, daha yalın bir deyişle, yeri geldikçe ya da duruma göre kullanabilmektedirler.
Dil toplumsal katmanlara göre değişir

Bu dilsel türler, öteki dil türlerinden ayrı olarak ölçünlü dilin, toplumsal ve bölgesel kullanımların boyutları içinde kullanılmaktadır. Konuşucular öğrendikleri dil türlerini işlevsel olarak, daha yalın bir deyişle, yeri geldikçe ya da duruma göre kullanabilmektedirler. Bunlar özel etkileşimlere, kurumlara, işyeri ilişkilerine, biçimsel ya da biçimsel olmayan durumlara ve konuşucunun özelliklerine bağlı olmaktadır. İşlevsel türlerin kullanımında ruhsal etkenler de önem taşımakta, değişik durumlarda değişik dilsel davranışlarla karşılaşılmaktadır.

İşlevsel türlerin daha çok meslek dilleri, özel diller, argo ve tecim dilleri olduğunu söylemektedir.


Bir yorum yazın


İçindekiler