Dilde ilkel dil, gelişmiş dil ayırımı yoktur.

Dilde ilkel dil, gelişmiş dil ayırımı yoktur.

Dilde ilkel dil, gelişmiş dil ayırımı yoktur.

Dilde ilkel dil, gelişmiş dil ayırımı yoktur

Dilin diğer bir özeliği de “Dilde ilkel dil, gelişmiş dil ayırımı yoktur.” ilkesidir.

“İlkel” veya “gelişmiş” diller diye bir ayrım yapılması yanlıştır. Çünkü her dil, kullanıldığı toplumun koşullarına ve ihtiyaçlarına göre yeterince geliştirilmiştir. Bazı felsefe terimleri Türkçede bulunmayabilir, buna karşılık (dünür, elti, bacanak) vb. gibi akrabalık terimleri de Batı dillerinde yoktur. İnsancıllık açısından alınacak olursa, akrabalık terimleri niçin felsefe terimlerinden daha önemli olmasın? Eskimolar için “kar” çok önemli olduğundan, karın yağış biçimi, katılık derecesi, erimişlik ölçüsü, vb. bakımlarından ayrı ayrı sözcükler kullanılır. Bazı Afrika dillerinde de “duymak” kavramını anlatmak için ayrı ayrı sözcükler vardır; karşısındakini görerek duymak, ağacın tepesindeyken duymak, çalıların arkasındayken duymak, nehrin öbür yakasındayken duymak, çukur bir yerdeyken duymak, vb. Oysa bu gibi ayrımlardan hiç birisi Batı dillerinde bulunmamaktadır. Demek oluyor ki, ekonomik bakımdan geri kalmış ülkeler vardır ama anlatım açısından geri kalmış “ilkel” diller diye bir şey yoktur. Diller arasındaki tek ayrılık, önem verilen yaşam alanlarına göre, her dildeki birimlerin başka başka dağılım göstermeleridir.

Eskimolar için “kar” çok önemli olduğundan, karın yağış biçimi, katılık derecesi, erimişlik ölçüsü, vb. bakımlarından ayrı ayrı sözcükler kullanılır. Bazı Afrika dillerinde de “duymak” kavramını anlatmak için ayrı ayrı sözcükler vardır; karşısındakini görerek duymak, ağacın tepesindeyken duymak, çalıların arkasındayken duymak, nehrin öbür yakasındayken duymak, çukur bir yerdeyken duymak, vb. Oysa bu gibi ayrımlardan hiç birisi Batı dillerinde bulunmamaktadır.

Demek oluyor ki, ekonomik bakımdan geri kalmış ülkeler vardır ama anlatım açısından geri kalmış “ilkel” diller diye bir şey yoktur. Diller arasındaki tek ayrılık, önem verilen yaşam alanlarına göre, her dildeki birimlerin başka başka dağılım göstermeleridir.


Bir yorum yazın


İçindekiler