Dilin kendini mahsus (özgü) kuralları vardır.

Dilin kendini mahsus (özgü) kuralları vardır.

Dilin kendini mahsus (özgü) kuralları vardır.

Dilin kendini mahsus (özgü) kuralları vardır ve dilin üretim yetisi sınırsızdır.

Dilin kendini mahsus (özgü) kuralları vardır

“Dilin kendini mahsus (özgü) kuralları vardır ve dilin üretim yetisi sınırsızdır.” ilkesi üçüncü özellik olarak üzerinde durulması gereken diğer bir özelliktir.

Her dilin kendine özgü kuralları, birbirinden farklı anlatım yolları, sistemli bir yapıları vardır. Dilin kendine özgü kuralları, doğal olarak kendi bünyesinden, içinden kaynaklanmaktadır. Dillerin yaratılışından kaynaklanan ortaklaşmış özelliklere de rastlanır. Doğal olarak bu benzerlikler, insanın dil becerisindeki sistemi yaratan varlığın koyduğu ortaklaşmalar olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte karşılıklı ödünçlemelerden kaynaklanan ve aynı dil ailesi içerinde bulunmakta kaynaklanan ortaklaşmalar da vardır.

Türk dilinin kendine özgü en önemli kuralı, kelime işletim sistemidir. Türk dilinin işlemesinde en büyük yük, eklerdedir. Türkçede kullanılan son ekler, yapım ve çekim ekleridir. Gerek yapım ekleri, gerekse çekim ekleri kendi aralarında dizimsel bir sıra izlerler. Sıra değiştiğinde ya anlam değişir; ya da artık dil dışı bir biçim oluşur. Bunu “kök+yapımeki+çekim eki” şeklinde formülleştirmek mümkündür:  “yaz-ı-lar-ı-nız, su-la-dı-k” vb.


Bir yorum yazın


İçindekiler