Doğal dilde nedensizlik ilkesi esastır.

Doğal dilde nedensizlik ilkesi esastır.

Doğal dilde nedensizlik ilkesi esastır.

Bir Alman’ın kavramları adlandırışı ile bir Türk’ün kavramları adlandırışı çok farklı olduğundan bu iki milletin anlaşma aracı olan dilleri de birbirleri farklı olacaktır. Yabancı bir ülkeye gittiğinizde o ülkenin kendi aralarındaki anlaşma dizgesini tanımadığınız için doğal olarak o dili anlamanız da mümkün değildir. Bir Türk neden topraktan sert olan büyük nesnelere neden “taş” demektedir? Bir Almanlar “stein”,  bir İngilizler “stone”, bir Araplar “hacer”, bir Farslar “seng”, bir Ruslar ise “kamen”demektedir bunn nedene bağlamak doğru değildir. Bu atalarımızın karanlık bir devirde meydana gelen tercihlerinden kaynaklanmadır.

Gostergebilimde hangi kavrama hangi işitim imgesinin karsilik geleceğinin zorunlu, içsel bir nedene bağlı bağlı değildir; yani, ses biçimleriyle kavram arasındaki bağlantı nedensizdir.


Bir yorum yazın


İçindekiler