Dolaşım Sisteminin Bölümleri Nelerdir? Kan Nedir? Kalp Nedir?

Dolaşım Sistemini

Dolaşım Sistemini

Kan, kalp, arter ve venler dolaşım sisteminin bölümlerini anlamak.

Vücuttaki ana arterler oksijenden zengin kanı organlara veya vücudun bölgelerine taşırlar.

Kan nedir?

Kan, plazma, eritroist denen kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar), lökosit denilen beyaz kan hücreleri (akyuvarlar) ve trombositlerden oluşan koyu, kıvamlı kırmızı bir sıvıdır. Plazma, kan hücrelerini ve besin maddelerini taşıyan sarı sıvıdır. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir çok maddeyi içerir. Alyuvarlar kana rengini verir ve oksijen taşırlar. Akyuvarlar vücudun enfeksiyonlara karşı direnç mekanizmasında rol oynarlar. Trombositler küçük yuvarlak hücrelerdir, pıhtılaşma olayının başlayabilmesi için gereklidir.

Basınç altında kan arterden aralıklı olarak fışkırır ve parlak kırmızı renktedir. Kapillerden kanamalarda, her yerden sızar. Pıhtılaşma normalde 6-10 dakika olur.

Kalp nedir?

Kalp yaklaşık olarak erişkinin yumruğu kadar, içi boş olan muskuler bir organdır. Septum denilen bir duvarda ortadan sağ ve sol olarak ikiye ayrılır. Her iki tarafta üst (atrium) ve alt (ventrikül) bölümlerine ayrılır.

Kalp bir çift pompa gibi çalışır. Kalbin sağ tarafı vücuttaki venlerden kanı toplar. Kan venakava aracılığı ile sağ atriuma gelir ve sağ ventrikülden pulmoner arter aracılığı ile akciğerlere pompalanır.

Oksijenlenmiş kan akciğerlerden pulmoner venler aracılığı ile sol atriuma gelir ve sol ventriküle geçer, buradan aorta ve arterler aracılığı ile vücuda pompalanır.

Kalpteki dört odacığın çıkışı birer kapakçık ile kontrol edilir. Bu kapaklar kanın geri dönmesini önler ve kanın normal yolunda dolaşım sisteminde akışını sağlar. Bir bölümün dolmasını kontrol eden kapak açıksa, boşalmasını kontrol eden kapak kapalıdır, ya da tersi. Normal olarak kan vücutta bir yönde hareket eder.

Arterler nedir?

Aorta kalbin sol tarafından başlayan ana arterdir. yeni oksijenlenmiş kanı vücuda taşır. Göğüs ve karın boşluklarında damarlar vertebranın hemen önünde yer alırlar. Karında sonlanmadan önce aortadan kalbe, baş, koyun, kollar, karın ve göğüs organlarına giden birçok dal çıkar. Göbek hizasında iki alt ekstremiteye gidecek iki iliak artere bölünür. Bu arterler daha küçük arterlere bölüne bölüne sonunda ince duvarlı kapillere yaparlar.

Vücuttra milyonlarca gücre ve milyonlarca kapiller vardır. Kapiller vücuttaki dokulara eritrositlerin direkt temasını sağlayan, arteriel sistemin en uç bölümleridir. Oksijen ve diğer besin maddeleri eritrositlerden ve plazmadan, kapillerlere ve dokulardaki hücrelere geçer. Karbondioksit ve atıklar ters yönde atılmak üzere doku hücrelerinden kana geçer.

Akciğerlerde dolaşım nedir?

Akciğerlerdeki dolaşım esas olarak genel dolaşımdaki gibidir. Kalbin sağ tarafından gelen damarlari dallara ve daha küçük dallara ayrılır. Pulmoner kapillerler akciğerlerde alveollere (hava kesesi) yakın yer alır. Kan ve akciğerler arasındaki oksijen ve karbondioksit değişimi hızlıdır. Akciğerlerdeki oksijenlenmiş kan birleşerek, sol atriumu yapan dört pulmoner vene geçer. Sonra sol ventriküle geçer ve vücuda poppalanır.


Bir yorum yazın


İçindekiler