Edebi Metin Nedir?

Edebi metnin konusu, doğa ile ilişki halindeki duyan, gören, düşünen, tasarlayan, yaşayan ve yaratan ve her yönüyle var olan insandır.

Sanatçıların duygu, düşünce ve hayallerini güzel ve etkili biçimde anlatması sonucu oluşan eserlere sanat eserleri denir. Şiir, hikâye roman, tiyatro, söylev bu tür eserlerdir.

Okuyucuyu aydınlatmak, düşündürmek onlara bazı bilgiler vermek amacıyla yazılan eserlere de düşünce eserleri denir. Makale, fıkra deneme, eleştiri, söyleşi, anı, günlük türündeki eserler düşünce eserleridir.

Sanatçının veya yazarın ortaya koyduğu eser zaman zaman düşünce eseri; düşünce eseri de sanat eseri niteliği gösterebilir. Örneğin şiir, hikâye, roman ele alınan konunun özelliğine göre düşünce eseri sayılabilir.

Edebi Metin

Edebi Metin

Edebi Metin

Bir sanatçı, herhangi bir edebi türde eser verdiğinde ortaya çıkan metne “edebî metin” denir. Edem+i metin tamamlanmış bir metindir. Edebî metinlerde dili özel bir anlam kazanır. Edeb^metinde kullanılan dil, günlük dilin sınırlarını aşmışşiirsel veya heyecana bağlı işlev kazanmıştır.Edebi metinlerin diğer  metinlerden farkı çok anlamlılık kazanmasıdır.Dil daha bir üst dil formunda mecaz, aktarma, ve yan anlamlar kazanacak şekilde kullanılır.

Edebî metinler, İnsanların iç dünyasında zevk uyandırmak ve onları etkilemek için ortaya konulan edebi yazılardır. Şair ve yazarlar insanın iç dünyasında zevk uyandırmak ve onları etkilemek için kelimeler üzerine yoğun ve derin anlamlar yükler, kimisi şekil açısından bunu yakalamak ister kimi de anlam açısından…

Edebi metinlerde amaç sadece anlamları sunmak değil aynı zamanda kişiyi etkilemek amaçların en başında gelir.

Edebi metinleri anlamak için söz ve terkipler, edebi tarzlar hakkında ön bilgiye sahip olunmalıdır. Edebi metin, duygu düşünce ve hayallerin insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde ve estetik bir yapı içinde söylenmesi ve yazılması ile oluşan edebiyat ürünlerine denir.


Bir yorum yazın


İçindekiler