Edebiyatın Konusu Nedir?

Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserlerde ele alıp işledikleri her şey, edebiyatın konusunu oluşturur.

Atatürk diyor ki: ”Edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır: Söz ve anlamı, yani insan beyninde yer eden, her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyen ve okuyanların çok ilgisini çekecek şekilde söylemek ve yazmak sanatı.”

Kısaca; edebiyatın konusu insandır.

Edebiyatın konusu

Edebiyatın Konusu Nedir?

Edebiyatın Konusu Nedir?

Edebiyatın konusu genel anlamda insan, yaşam ve doğadır. İnsana, yaşama ve doğaya dair her şey edebiyatın konusu olabilir. Günlük yaşamın her bölümü, doğada bulunan varlıklar, tarihle ilgili olaylar dili estetik bir beğeni ile kullanan sanatçıların ilgi alanına girer. Onların ilgi alanına girerek dille estetik bir şekilde ifade edilmiş her şey edebiyatın konusunun alanı içindedir.

Dille anlatılabilen her türlü duygu, düşünce, hayal, olay, kısacası her şey edebiyatın konusu olabilir. Şiir, öykü, roman, deneme, tiyatro gibi edebî türlerle hemen her konu anlatılabilir. Edebiyatın hangi türünü ele alırsak alalım, insanın insanla, insanın toplumla, insanın doğayla karşılıklı etkileşiminin ve ilişkilerinin anlatıldığına şahit oluruz. Aslında bunların hepsi insanla ilgilidir ve  edebiyatın konusu insandır.

Sanatkâr hayal gücü ile ele alacağı konuları kelimelerle kuyumcu estetiği ile işler ve hayal gücü ile canlandırılan, anlatılan olayları, duyguları ve düşünceleri de “edebiyat” konu olarak ele alır ve inceler.


Bir yorum yazın


İçindekiler