Edebiyatın Metodu Nedir?

Edebiyatın Metodu

Edebiyatın Metodu

Edebiyatın Metodu

Edebiyatın konusu olarak düşünülen insan, yaşam, toplum ve doğa sadece edebiyatın değil bütün bilim dallarının da konusudur. Bilim dalları, konularını araştırma, gözlem ve deneylere dayanarakn  neden-sonuç ilişkisini araştırır, kesin ve değişmez sonuçlara varmayı arzu eder. Edebiyat ise insan, yaşama, topluma ve doğaya dair ele aldığı jonuyu ya doğrudan gördüğü gibi ya da değiştirerek yeniden kurgulayarak anlatır.,

Edebî sanatçı ele aldığı konuyu sadece gerçekliği dayalı olarak anlatabileceği gibi, insanda yine aynı şekilde “gerçeklik duygusu uyandırabilecek şekilde” istediği değişiklikleri de yapabilir.

Burada metodik olarak söyleyebiliriz; “yaşamın gerçeği” ile “edebiyatın gerçeği” aynı değildir. Çünkü yazar, ele aldığı varlığa eserindee kendi duygu ve düşüncelerini katar ve yerine gçöre subjektif değerlendirmeler de yapabilir. Aynı konuyu değişik yazarlar da farklı biçimde objektif bir anlatımla bize sunabilirler. Edebiyatın yöntemi varlığı öznel ya da nesnel olarak değiştirerek yeniden yansıtmaktır.

Edebiyatta, geçmişten bugüne kadar dünya, hayat, insanlık ve her türlü konu, her dönemin toplumsal ve kültürel özelliklerine paralel olarak farklı açılardan ele alınmış ve anlatılmıştır. Fakat edebiyatta her zaman, her şey insana göre ve insan için ele alınmış, diğer bilim ve sanat dallarından farklı bir yöntemle anlatılmıştır. İşte bütün bu öğeler edebiyatın yöntemini oluşturur.


Bir yorum yazın


İçindekiler