El-Cezeri Kimdir?

El-Cezeri

El-Cezeri

Türk bilim insanı, Türk Âlimi. İlk makine mühendisi.

Doğum tarihi: 1136 – Cizre,

Ölüm tarihi: 1206 – Türkiye

Çalışma Alanları: Şifreli kasalar, termos, şifreli kilitler, saatler; otomatik çocuk oyuncakları, robotlar

El-Cezeri

El-Cezeri, bilim tarihine damga vurmuş en önemli Türk bilim adamlarından birisidir. Keskin bir zekâya sahip olan Cezeri, bundan 800 yıl kadar önce elektrik kullanmadan su ve mekanik parçalar ile çalışabilen makineler yapmayı başarmış ve bunları uygulanır hale getirmiştir. Cezeri, şifreli kasalar, termos, şifreli kilitler, saatler; otomatik çocuk oyuncakları, robotlar gibi çok sayıda buluşu yapmış, sibernetik biliminin temellerini atmıştır.

Mekanik Bilgini. Asıl adı Bediüzzamân Ebu’l İzz İsmâîl b. er-Rezzâz el-Cezerî. Hayatı hakkında yeterli bilgi yok. Bilimsel çalışmalarını Artuklu hanedanının koruması altında gerçekleştiren Cezerî, 1205 yılında ünlü “el-Câmİ beyne’l-ilmi ve’l-‘ameli’n-nâfi fî şınâ ‘ati’l-hiyel” adlı eserini tamamladı. Emâr Nâsırüddin Mahmud’un isteği üzerine Olağanüstü Mekanik Cihazların (Kitâb fî ma’rifeti’l-hi-yeli’l-hendesiyye) ve Cezerî’nin çalışmaları altı bölümden oluşmaktadır.

İlk dört bölümün her biri on bölüm ve son iki bölümün her biri beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, su saatleri, mum saatleri, tabaklar ve bayramlar için kullanılan su şişeleri, el ve kan yıkama için kullanılan tabaklar, çeşmeler ve mekanik yöntemlerle hareket eden otomatik müzik cihazları, su pompalama makineleri ve çeşitli cihazlar üzerindedir.

Her cihazın şekli kitapta renkli bir mürekkep ve detayları farklı renklerle gösterilen ayrıntılı bir talimat kullanılarak açıklanmıştır. Şekillerinde Arap harfleri kullanılmasının yanı sıra, bazı kısımları metinde bu işaretlere atıflar yapılarak imzalanmıştır, metnin anlaşılmasını kolaylaştırır. Bazı kopyalarda “ebced )


Bir yorum yazın


İçindekiler