Eski Türkçe’de Ev Kelimesinin Anlamı nedir?

Orhun (Kök-Türk) Alfabesinde Eb/be “b” Harfi

Eski Türkçe'de Ev Kelimesinin Anlamı

Eski Türkçe’de Ev Kelimesinin Anlamı

“Eb” sözcüğü köktürkçe “eb” harfinde imgelenmiştir. Eb sözcüğü “konut, çadır”anlamındadır. Değişik Türk lehçelerinde ev, iv, üw, öy, üy, eb, ep ve öm gibi şekillerde görülen kelimenin sözlük anlamı “barınak, çadır” olup bazı lehçelerde “kadın” ve “aile” mânalarına da gelir. Eb kelimesi Kök-Türk Alfabesinde zaten nerdeyse bir çadır, simgeleyen bir ideogramla karşı karşıya olduğumuzu gösterir..


Bir yorum yazın


İçindekiler