Gestalt Kuramı Tekniği Nedir

Bütüncül yaratıcı düşünme tekniğidir.

Gestalt Kuramı Tekniği

İnsanın algılama sistemi şekil ve zemin diye bir ayrım yaparak bu doğrultuda hareket eder. Şekil, daha çok bizim dikkat ettiğimiz şeyleri ifade ederken zemin, arka planda kalanları ifade eder. Bazen şekil ile zemin yer değiştirebilir.

Gestalt Kuramı Tekniği

Gestalt Kuramı Tekniği

Bütün parçalarından başka bir şeydir.

Gestalt’a göre yaratıcılık bütüncül düşünebilme tekniğidir.

Açıklıklar, boşluklar, rahatsızlıklar yapısal olarak; yani, bütün olarak ele alınmalıdır.

Sorunu çözen birey rahatsızlıkların hangi durumla ilgili olduğunu düşünmelidir. Sorunun sebebi parçayla, yoksa bütünle mi ilgilidir.

Parça-bütün ilişkisine vurgu yapılır. Yapısal bütünleşmenin soruna uyarlanması gerekir. Sorunun asıl ve önemsiz nedenleri birbirinden ayrılması gerekir.

Yapısal doğruluk, parça doğruluğuna göre daha çok aranmalıdır.

Gestalt’a A, Y ve B Tipi olmak üzere üç düşünce tekniği var.

A Tipi: Amaçlı, yaratıcı düşünmedir.

Problem çözme yolu bir başkası tarafından değil bizzat birey tarafından bulunur. Bu çözüm yönteminde problemin doğasını ve temel yapısını anlamayı gerektirir. Çözüm uzun süre hatırlanır ve başka durumlara kolaylıkla genellenebilir.

Y Tipi: Rast gele yaratıcı düşünmedir. Amaçsız yaratıcı düşünmedir. Kendiliğinden ortaya çıkar, yaratıcı düşünce rastgele ortaya çıkar.

B Tipi: Yarı amaçlı düşünme tekniğidir.

Bu problem çözme yönteminde çözüm birey tarafından değil de başkası tarafından verilir. Problemin doğasını anlamadan sonuca varılır ya da ezberleme vardır. Bu çözüm yönteminde daha çok hazır olan çözüm yöntemleri vardır. A tipi problem çözmeye göre daha çabuk unutulur.


Bir yorum yazın


İçindekiler