Gezi, Gözlem, Deney Teknikleri Nedir?

Gözlem Gezisi

Gezi, Gözlem, Deney Teknikleri

Gezi, Gözlem, Deney Teknikleri

Gözlem gezisi eğitim açısından ilginç yerlere örneğin fabrika, kütüphane vb. ne düzenleneceği gibi öğrencinin üzerinde çalışmakta olduğu yada yakın gelecekte çalışacağı konulara ilişkin örnekler toplayabileceği yerlere de düzenlenebilir.

Örneğin, Orman, akıntı, göl, dağ vs… Böylece öğrencilerin akademik, sosyal ve davranışsal ufuklarının gelişimi sağlanır.

Gözlem gezisinde edinilecek tecrübenin öğrenci açısından yararlı ve değerli olması için en önemli husus öğretmenin hazırlığı ve ön incelemesidir. Gezi öncesi, öğrencilere gezinin amacı, gezi yerine nasıl gidileceği, gezinin planı ve nelerin gözleneceği gibi hususlarda ayrıntılı bilgi verilmelidir. Yine gezi sonrası tartışmalar, geziye ilişkin bir kompozisyon yazma, resmini yapma, modelini çizme gibi etkinlikler yöntemin bir gereği olarak yerine getirilmelidir. Ancak bu yolla gerçekleşmiş amaçların sürekliliği sağlanmaktadır.

Gözlem

Gözlem, öğrencilerin eşya, olay ve varlıkların doğrudan kendilerinden bilgi edinmelerini ve onların bilimsel bir araştırma ile ilgili temel becerilerini kazanmalarını sağlayan etkili bir yöntemdir. Bu yöntem çocukların; var olan araştırma ve inceleme eğilimlerini bilimsel bir şekle sokmalarını sağlar.

Faydaları

Öğrencilere ilk elden tecrübe sağlanır.
Öğrenciler çevrelerini daha iyi öğrenirler.
Okul çevre ilişkisi gelişir,
Öğrencinin pek çok duyusuna yönelir.
Kullanım sahası fazladır, programda yer alan pek çok konuda öğretmen bu yöntemi kullanabilir.
Sınıf öğretiminden gerçek öğretime doğru bir aşamadır.

Deney Tekniği

Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan eylem veya işleme deney denir. Hedef davranışlar en az uygulama düzeyinde olmalı; öğrenci kavram, araç, gereç, yöntem, ilke bilgisine ve kavrama düzeyindeki davranışlara sahip olmalıdır.

Bu yöntemde belirli bir olaya etki eden faktörler kontrol altına alınarak sınama yapılır. Bu teknik kullanılırken:

  • Hedef davranışlar belirlenmeli,
  • Deneyin işlem basamakları belirlenmeli,
  • Deney düzeneği kurulmalı, düzenek çalıştırılmalı,
  • Deney süresince gözlenmeli,
  • Sonuçlar alınıp kontrol edilmeli,
  • Sonuçlar rapor halinde yazılmalı, sınıfta tartışılmalı,
  • Deney bittikten sonra düzenek sökülmeli, araç-gereçler yerlerine kaldırılmalıdır.

Bir yorum yazın


İçindekiler