İşletme Mezunlarının Bilmesi Gereken 10 Şey

İster işletme okuyun ya da iş hayatında her hangi bir atılımınız olsun. Mutlaka bilmeniz gereken 10 maddeyi sizin listeledik.

Eğer düşünme şeklin özensizse işin de özensiz olacaktır. Eğer dağınıksan, işin de dağınık olacaktır. Eğer açgözlüysen, çalışanların da hep kendilerinden daha azını verecek ve daha fazlasını isteyecek kadar açgözlü olacaktır.” – Michale GERBER

Çoğu çalışan iyi bir çalışma ortaya koymak ister

Ekip Çalışması

Ekip Çalışması

Çalışanlar dışsal olarak ya da içsel olarak motive olabilirler. Dışsal motivayon, övgü kabul görme, para ya da ceza gibi dışsal bir sonuç öngürüsünden gelir. Olumlu ve olumsuz motvasyonun her ikisinin de avantajları ve çekinceleri vardır: olumlu motivasyon, çalışanların kendi görevlerini yaptıkları için fazladan ödül beklemesine yol açabilirken, olumsuz motivasyon bir görevi yaptırır, ancak çoğunlukla uzun vadede zarar verici etkisi olur.

İçsel motivasyon, bir çalışanın içsel amaç anlayışından, çalışmanın kişisel keyfinden ve iyi yapılmış bir çalışmanın verdiği tatminden gelir. İçsel motivasyon çalışanlar tarafından onlara en iyi uyan görevleri tasarlayarak, cazip yollarla görevleri büyüterek, çalışan sorumluluğunu genişleterek ve çalışanların kendi görevleri üzerinde kontrolünü artırarak ilerletilebilir.

Bir yöneticiye doğrudan bağlı altı ila sekiz kişi olmalıdır

Masa Başı Çalışan Kadın Yönetici - İş Dünyası

Küçük bir işletme genişleyip, 6-8 kişiden fazla büyüdüğünde, sıklıkla yeni bir hiyerarşi seviyesine ihtiyaç duyulur. Aynı şekildei 36-64 çalışan olduğunda vb. yeni bir seviyeye ihtiyaç duyar.

İdeal kontrol aralığı çalışmanın doğasına, yöneticinin ve çalışanların yeteneklerine ve yönetilen görevlerin benzerlik ya da farklılıklarına bağlıdır. İmalat gibi geniş ölçüde yaygın süreçlerin çok geniş bir yönetim alanı olabilirken mimarlık ve film yapımı gibi yaratıcı işlerin sadece birkaç kişilik bir kontol aralığı olabilir. Fakat çoğu organizasyonun kontrol aralığını analiz etmeden, 6-8 kişi yelpazesi başlamak için iyi bir yerdir.

Müzakerenin sonucuyla daha az ilgilenen taraf, daha güçlü bir müzakare pozisyonundadır

Tokalaşma / Anlaşma

Tokalaşma / Anlaşma

Müzakere masasında, kayıtsızlıktan hiçbir olumsuz sonuç olmaksızın yürüyüp gidebilmekten daha güçlü bir posizyon yoktur. Bu demek değildir ki bırakıp gitme stratejisi her durumda ya da uzun vadede en iyi stratejidir; kişi bir çok bireysel müzakere savaşını kazanırken, kendileriyle gelecekte iş yapabilecek kişileri soğutarak, gelecekteki daha geniş bir müzakere çabasını kaybedebilir.

Kazan-kazan tipi müzakere, meta stratejiler uygulayarak müzakeredeki her iki tarafı ya da tüm masrafları tatmin etmeyi amaçlar: Herkese istediğini verecek olan, bir sonraki yüksek düşünce ürünü çözüm nedir? Trafların ihtiyaçları bir diğeriyle gerçekten çelişiyor mu? Bireysel taraflar gerçekten onlar için en önemli olan şeyin ne olduğunu biliyorlar mı? Hakikaten onların yararına olacak şeylere tutunurken, yararına olmayacakları da bırakmayı istiyorlar mı?

İşler yoğunken pazarlamanı yap

Online Pazarlama

Pazarlama

Fırsatlar çok yavaş gelişebilir; yeni bir bağlantının bir işe dönüşmesi yıllar alabilir. Eğer kişi bir pazarlama atılımı başlatmak için işlerin yavaşlamasını beklerse, bu çabanın onu düşüşten çıkarmasına yardım etmesi için çok geç olabilir.

Bir reklam, bir mesaj

Reklam & Pazarlama

Bir reklamda, ne kadar doğru ya da pozitif olsa da çok fazla enformasyon iletmek alıcının aklını karıştırdığı gibi mesajı da zayıflatır. Müşteriye, ürünün onun ilgisini uyandırabilecek tek bir özelliğini anlatmak, ürünle ilgili önemli olabilecek tüm nitelikleri anlatmaktan daha iyidir. Ayrıca, farklı özelliklerini belirten bir reklam kampanyası daha fazla müşteriye ulaşabilir, çünkü bir reklamı gözünden kaçıran bir kişi aynı ürün için başka bir reklama olumlu bir cevap verebilir.

Yaşamsal olanlar için önemsizleri feda edin

İşaret Parmağı ile Göstermek

jeseph Juran İtalyan iktisatçı ve matematikçi Wilfredo Pareto’ya atfen geliştirilen Pareto İlkesi’ne göre, nedenlerin %20’si sonuçların %80’ine yol açar. Bu bağlamda, bir işletme ilgisini satışlarının %80’ini oluşturan müşterilerinin %20’sine odaklanmalıdır; problemlerin %80’ini oluşturan %20’lik faktörlerle uğraşmalıdır. Kimileri organizasyonda yapılan çalışmanın %80’inin, çalışanların %20’si tarafından yapıldığını da iddia eder.

Başarılı bir yönetim için iki önemli görüş

Evet & Hayır İnsan Fikirleri Görüşleri

İyi yöneticiler yetki devreder. Bir yönetici işle ilgili büyük resimden sorumludur ve detayları kendisinin altındaki kişilerin halletmesine izin verir ve genel akışa bakar.

İyi yöneticiler, kendi astlarına hizmet eder. Yönetici kendisine bağlı çalışanların çalışmasını hızlandırmak için vardır ve “gerçek” çalışmayı yapmaları için onlara yardım etmek için ne gerekiyorsa yapar.

Risk dengesi

Risk Dengesi

Risk Dengesi

Risk dengesi teorisi, insanların kabul edilebilir olarak gördüğü risk seviyesine ilişkin içsel bir hissi olduğunu söyler. Belirli bir sistem dah emniyetli hale getirilirse, daha az temkinli davranır ve böylece emniyet kazanımlarını en azından kısmen geçersiz kılarlar.

Bath Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, sürücülerin, kask takan bisikletçilere, kask takmayanlara kıyasla daha fazla yaklatıkları saptanmıştır. Münih’te ABS fen sistemi olan araçları süren taksi şoförlerinin, normal fren sistemli taksi şoförlerine kıyasla virajları daha hızlı aldıkları ve daha kısa tepki süresi bıraktıkları ve her iki grubun da aynı kaza oranlarına sahip oldukları tespit edilmiştir.

Bedava, başarılı bir iş modelinin parçası olabilir

Bedava / Free

Bedava / Free

Daha eski işler, dah yeni işlerin ücretsiz eşantiyon politikaları tarafından hazırlıksız yakalanabilir, geleneksel gazetelerin bedavaya haber içeriği veren online sağlayıcılarla mücadelesi gibi. Ancak bedava uzun zamandır pazarlamanın merkezindedir: Saat 7’den önce ücretsiz giriş izni; iki tane alana biri bedava, yetişkinlerin (aç ve ödemeyi yapan) eşlik ettiği çocuklara bedava yemek.

Çünkü bedavagerçekten bedava değildir, bir eşantiyon işletmenin en temel ürününü satmasına yardım etmelidir. Adobe, Reader (görüntüleme/okuma) yazılımını ücretsiz verir ancak sadece görüntülenen/okunan belgeleri hazırlayan Acrobat programı için ücret talep eder. Google SketchUp çizim programının temel versiyonunu ücretsiz sunarak, daha güçlendirilmiş ve özellikli versiyonu için talep yaratır. Gevalia, yeni sahiplerinin içlerine Gevalia’nın sattığı kahvelerle dolduracağı beklentisiyle kahve makinelerini bedava verir.

Her 15 dakikada bir otobüs var

Otobüs

Otobüs

Önünüzdeki fırsat size hayatınızda bir kerelikmiş gibi görünebilir, ancak iş
fırsatları sayısızdır. Gereken titizliği göstermeden önünüzdeki fırsata
atlamaktansa bir diğer fırsatı beklemek ya da aramak genelde daha iyidir.
İster bir araba alın, ister bir ev ya da şirket. Kötü bir iş girişimine
“başarılı” bir giriş, iyi bir iş girişimini kaçırmaktan epey kötü olabilir.


Bir yorum yazın


İçindekiler