Kalp Kapak Hastalıkları Nelerdir?

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları

Olguların hemen tamamı edinseldir ve bunların büyük çoğunluğu romatizmaldir. Sifiliz, endokardit gibi enfeksiyonlara ve nadiren bağ dokusu hastalıklarında kapakta oluşan inflamasyon ve infiltrasyona bağlı olarak da mitral darlığı gelişebilir. Konjenital de olabilir.

Mitral Yetmezliği

Konjenital, inflamatuar (romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları), enfeksiyöz (enfektif endokardit) ve dejeneratif (rüptüre korda tendinea, papiller kas disfonksiyonu, hipertrofik kardiyomiyopati) nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Mitral stenoza veya akut miyokard enfarktüsüne sekonder olabilir.

Mitral Valv Prolapsusu

Mitral kapağın, yapısal bolluğuna bağlı olarak, sol ventrikül sistolü sırasında sol atriyum içine bombeleşmesidir. Birlikte mitral yetmezliği olabilir. Tipik dinleme bulgusu sistol ortasında klik ve takip eden üfürümdür.

Triküspit Darlığı

Sık değildir. Konjenital olabilir. Romatizmal hastalıklar, bakteriyal endokardit başlıca nedenlerdir.

Temel yakınmalar yorgunluk ve venöz konjesyona bağlı asit, pretibial ödemdir. Karnın sağ kadranında karaciğerde büyümeye bağlı şikayetler, bilirübin seviyesinin artması, boyun venlerinin dilate olması, juguler venlerde dolgunlaşma olur.

Triküspit Yetmezliği

En sık neden organik tutulum değil, fonksiyonel yetmezliktir. Kapağı tutan kasların fonksiyonel bozukluğu ile olur. Pulmoner hipertansiyon yapan her durum triküspit yetmezliğine yol açabilir. Romatizmal tutulum, enfektif endokardit, kateterizasyon sırasında travma organik nedenlerdir. Konjenital olabilir.

Aort Stenozu (Aort Darlığı)

Konjenital veya kazanılmış olabilir. Konjenital nedenler aort kapak replasmanlarının yaklaşık %50’sini oluşturur. Kazanılmış aort darlığı romatizmal kökenli veya ileri yaşa bağlı dejenerasyon ve kalsifikasyona bağlı olabilir. Daha seyrek olarak enfektif endokarditte de görülebilir.

Aort Yetmezliği

Konjenital veya kazanılmış olabilir. Aort darlığı yapan tüm konjenital lezyonlar aynı zamanda aort yetmezliği de yapabilir. Romatizmal tutulum, enfektif endokardit, bağ dokusu hastalıkları, travma, sifiliz, sistemik hipertansiyon kazanılmış nedenler arasındadır.

Pulmoner Kapak Darlığı

Hemen daima konjenitaldir. Sıklıkla komplike konjenital bozukluklar ile birliktedir. Hastalar yorgunluk, dispne ve sağ kalp yetmezliği ile başvurur. İzole darlıkta ideal yöntem pulmoner balon valvuloplastidir. Komplike bozuklukların tedavisi cerrahi düzeltmedir.

Pulmoner Kapak Yetmezliği

En sık nedeni pulmoner hipertansiyondur. Akut pulmoner kapak yetmezliğinin en sık nedeni ise damardan ilaç kullananlarda gelişen enfektif endokardittir. Pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetmezliği bulguları olur. Tedavi altta yatan hastalığın tedavisidir.

Akut Romatizmal Ateş (ARA)

Akut romatizmal ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokoklara bağlı tonsillit ve/veya farinjite ikincil olarak gelişen yaygın inflamatuar bir bağ dokusu hastalığıdır. Kollajen liflerinde ve ara dokuda hasar ile karakterizedir. Streptokok antijenlerine karşı gelişen antikorların eklem, kalp, böbrek, bazal ganglion gibi dokularda oluşturduğu hasar sonucu gelişir. Klinik olarak kalp tutulumu önemlidir. Akut atak sırasında gelişen miyokardit ölümcül olabilir, fakat esas olarak önemli olan geç dönemde kalp kapaklarında gelişen fibrozistir. Bu fibrozis nedeniyle kapakların yapısı bozulur ve kapak yetmezlik ve/veya darlıkları oluşur. Bu bozukluğa “romatizmal kapak hastalığı” denir.


Bir yorum yazın


İçindekiler