Merkezi Sinir Sitemi Bölümleri Nedir?

Merkezi sinir sistemi beyin ve medulla spinalisten oluşur.

Beyin Nedir?

Beyin

Beyin

Beyin vücudu kontrol eden organdır. Bilinç merkezidir. Bütün istemli hareketlerden, çevrenin algılanmasından ve olaylara verdiğimiz cevaplardan sorumludur. Ayrıca bizleri bir birey yapan düşüncelere, duygulara sahip olmamızı sağlar. Beyin özel fonksiyonları olan birçok bölüme sahiptir. Beyinin üç ana alt bölümü serebrum, beyincik ve beyin sapıdır.

Medulla Spinalis Nedir?

Medulla spinalis merkezi sinir sisteminin diğer bölümüdür. Beyinde olduğu gibi medulla spinaliste de sinir hücresi gövdeleri vardır, fakat medulla spinalisin büyük kısmını beyindeki hücrelerden çıkan sinir lifleri yapar. Bu liflerler bilgiler beyine ve beyinden diğer bölümlere iletilir. Bütün fibriller beyin sapının hemen altında birleşik medulla spinalisi oluştururlar. Medulla spinalis kafatası tabanında foramen magnum denilen geniş bir delikten dışarı çıkar.

Periferik sinirler üç ana bölümde toplanır:

  1. Duyu sinirleri
  2. Motor sinirler
  3. Bağlantı sinirler

Bir yorum yazın


İçindekiler