Metinde Bağdaşıklık Nedir?

Edebî metinlerde anlamın bağlamla ilişkisi vardır.

Paragraf oluştururken cümleler arasında bir anlam bütünlüğü oluşmalıdır.

Anlam bakımından bütünlük sağlanmadığında paragraf oluşmaz.

Cümle oluşurken de kelimeler arasında anlam bakımından bağdaşıklık olması gerekir.

Bağdaşıklık

Metinde Bağdaşıklık

Metinde Bağdaşıklık

Metni oluşturan parçalar arasındaki anlam ilişkisidir.

Dil öğelerinin (ek, kelime ve kelime grupları) aralarında oluşturdukları anlam bağıntılarına denir. Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturdukları söz gruplarına bağdaştırma denir. Bağdaşıklık; birbiriyle çelişen ifadelerin bir arada bulunmasını ve bundan doğabilecek anlatım bozukluklarını engeller, olumlu ve olumsuz durumlarda kullanılacak fillerin karıştırılmasını , cümlenin kurumundaki mantık hatalarını, yakın sesli ve ya yakın anlamlı kelimelerin anlamlarının birbiriyle karıştırılmasını,  deyimlerin yanlış kullanılmasını ve bunlardan kaynaklanacak anlatım bozukluklarını engeller.


Bir yorum yazın


İçindekiler