Öğrenim ve öğretim açısından ASD/OSB’li öğrenciyi tanımak

ASD/OSB göründüğünden daha derindir.

Otizm

Otizm

ASD/OSB tanısında çeşitli bozukluklar yer alır.

Öğrenim ve öğretim açısından ASD/OSB’li öğrenciyi tanımak ve otizm spektrum bozukluğunu anlamak son derce önemlidir. ASD/OSB tanısında çeşitli bozukluklar yer alır.

Her bir bozukluğun semptomları ve özellikleri çeşitli kombinasyonlarda mevcut olabilir.

Bozulma derecesi hafif ile derin arasında değişebilir ve bireyleri çok farklı şekilde etkiler.

Özellikleri çok değişkendir; örneğin, bazı öğrenciler aşırı hassas olabilir ve duyusal uyaranlara aşırı tepkiler gösterebilirler, bazıları ise aynı uyaranlara hiç cevap vermez.

Ayrıca, ASD/OSB’li öğrencilerin genel olarak hem sözel hem de sözsüz iletişim becerilerinde bozulmalara rağmen, Asperger Bozukluğu olan kişiler genellikle nispeten iyi sözel becerilere sahiptir.

ASD/OSB’yi tanımlayan tek bir bozulma, davranış veya yetenek seviyesidir.

ASD/OSB tipik olarak iletişim ve sosyal etkileşimin yanı sıra olağandışı davranış kalıpları, ilgi alanları ve aktivitelerdeki bozulmalar ile karakterize edilse de zorlukların kapsamı bireyler arasında ve zaman içinde bireye göre büyük ölçüde değişecektir.

ASD/OSB’li öğrencilerin sınıfta sergileyebilecekleri falcılıklarla ilgili bazı özellikler:

Sosyal Beceriler:

Öğrenci, akranlarla ve yetişkinlerle etkileşime giren zorlukları göstermektedir,

Sosyal ipuçları veya durumları okumakta ve anlamakta güçlük çeker,

Sosyal durumlarda alışılmadık cevaplar alıyor,

Sosyal durumlarda olağandışı tepkiler gösterir ve geri çekilir, sosyal oyunun yaratıcı niteliklerinden yoksun olarak oyuna dahil olur.

İletişim Becerileri:

Öğrenci, düşünceleri ve ihtiyaçlarını sözlü ve sözsüz olarak iletme konusunda güçlük çeker,

Hareket, resim, göz teması ve yüz ifadeleri gibi sözel olmayan iletişim konusunda zorluk çeker, Gereksiz tekrarlar, kelimeleri tekrar etme veya olağandışı dil içeren konuşmaları kullanır.

Davranış:

Öğrenci, belirli temalar veya nesnelerle ilgili saplantı veya düşünceleri gösterir,

Düzeni sever ve tekrar tekrar oyuncakları sıralayabilir,

Sallanma, eğirme veya elle çırpma gibi olağandışı davranışlarda bulunur,

Rutin ya da zamanlamalardaki değişikliklerle aşırı derecede sinirlenir, yüksek seslere veya diğer duyusal uyaranlara alışılmadık bir tepki verir.

Genel zekâ düzeyi önemli ölçüde değişebilir.

Bazı bireyler normal bilişsel gelişim seviyelerini gösterecek, bazıları ise bilişsel becerilerin derin bir şekilde bozulmuş veya anormal gelişimine sahip olacaktır.

Otistik Bozukluğu olan kişilerin yüzde 75-80’i önemli bilişsel bozukluklara sahip olacak.

Ancak Asperger Bozukluğu olan birçok birey, ortalamanın üstünde bir entelektüel işleyişe sahip olacaktır.

Genel Profili

Bireyin çeşitli bilişsel yeteneklerinin profili, bireyin genel zekâ seviyesine bakılmaksızın düzensiz olabilir.

Bazı durumlarda, özel veya “dağılmış” beceriler mevcuttur:

Bir birey, uzun süreli hafıza gibi çok özel bir yetenek alanında oldukça gelişmiş becerilere sahiptir; ancak aynı birey, diğer becerilerin geliştirilmesinde de ciddi bozukluklar yaşayabilir.

Otistik Bozukluğu olan bazı kişiler, teknik verileri veya matematiksel formülleri mükemmel şekilde hatırlayabilir, ancak bilgileri sosyal olarak uygun olmayan bir bağlamda tekrar ederler.

Birçok vakada, anksiyete veya zihinsel gibi komorbid (eşlik eden) bozukluklar görülebilir.


Bir yorum yazın


İçindekiler