OSB Olan Çocukları Anlamak

Öncelikle ebeveynleri, sonra da öğretmenleri OSB hakkında bilgilenmesi şarttır.

Otizm

Otizm

OSB olan bireylerin eğitim, öğrenme vb. ihtiyaçları nelerdir?

OSB’li öğrenciler için etkili eğitim programları planlamanın temel ilkeleri nelerdir?

OSB’li öğrenciler için etkili olduğu belirlenen stratejiler ve uygulamaları öğrenme ve öğretme,

OSB’li öğrenciler için zorlu davranışları ele almak, iletişim ve sosyal becerileri geliştirmek için stratejiler ve teknikler açısından iletişim ve davranış,

OSB’li öğrenciler için en güncel uygulamaları gösteren örnek materyaller, araçlar ve teknikler,

OSB’li öğrenciler için gerekli referanslar ve materyaller, yayınlar, web siteleri ve ayrıca çocuk kitapları da dahil olmak üzere, OSB hakkında bir sözlük ve faydalı kaynaklar listesi.

OSB’li Öğrenciler için Etkili Eğitim Uygulamaları, kullanabileceğiniz pratik bilgiler,

OSB’li Öğrenciler için, sınıf ve okulun özelliği…

Bilginizi derinleştirmek için son yıllarda, OSB’li öğrencilerin eğitimine ilişkin olarak zengin bilgi ve kaynak materyalleri geliştirilmiştir.

OSB’li öğrencilerin eğitimi konusunda daha fazla araştırma yapmak için ek bilgi arayan eğitimciler, bu kaynaklara başvurmaları ve bu konudaki artan bilgi birikimini izlemeleri önemlidir.

OSB Olan Çocukların Yetenek ve Becerilerinin Geliştirilmesinde Süreç

Öğrencilerin en yüksek potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak hem OSB’nin hem de onun özelliklerinin anlaşılmasını ve bunları ele almak için gereken program planlamasında kullanılacak unsurları tanınmasını gerektirir.

OSB, çeşitli yetenek ve becerilerin gelişiminde yaşam boyu etkisi olan karmaşık nörolojik bozukluklardır.

OSB, alışılmadık davranış biçimleri, ilgi alanları ve faaliyetlerin yanı sıra iletişim ve sosyal etkileşimdeki bozulmalarla da karakterize edilir.
Spektrum terimi, bir gelişimsel sürekliliği içeren bir dizi bozukluğu tanımak için kullanılır.

OSB’nin semptomları, çeşitli gelişim alanlarında hafif ile şiddetli bozukluklar arasında değişebilir.

Tıp, eğitim ve mesleki alanlardaki birçok profesyonel, hala OSB’nin insanları nasıl etkilediğini ve OSB’li bireylerle nasıl etkili bir şekilde çalışacağını keşfediyor.

OSB hakkında efsaneler/ hayali şeyler ya ada yanlış bilinenler:

OSB nadirdir, OSB duygusal bir hastalıktır. Kötü alışkanlığa sahip ebeveynlik OSB’ye neden olur, OSB’nin bir tedavisi vardır ve çocuklar bu rahatsızlıkla büyüyecektir, OSB’li herkes aynı şekilde davranırancak, OSB’li öğrencilerin “otistik” için özel programlarda olması gerekir.

OSB ile ilgili gerçekler:

OSB nadir değildir. Her 165 kişiden yaklaşık 1’ini etkiler. OSB nörolojik bir hastalıktır. Ebeveynler OSB’ye neden olmaz. Çocuklar OSB’den büyümezler. Erken müdahale ve iyi eğitim programları sayesinde öğrenciler önemli ilerleme kaydedebilirler. OSB’li öğrenciler, her birinin kendine özgü güçlü yönleri ve ihtiyaçları olan bireylerdir. Bireysel olarak tasarlanmış programlar OSB’den etkilenen öğrencilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar. Öğrencilerin, ihtiyaç duydukları becerilere sahip başkalarıyla iletişim kurmak ve onlarla etkileşimde bulunmak için yeterli fırsatların olduğu ortamlarda öğrenme, yaşama ve çalışma olmaları gerekir.


Bir yorum yazın


İçindekiler