Otizmde Dil ve Konuşma Terapistliği

Otizm Spektrum Bozukluğu konuşmayı, dil gelişimini ve sosyal iletişimi birçok yönden etkileyebilmektedir.

Dil ve konuşma terapistliği

Dil ve konuşma terapistliği terapistlere kuramsal bilgileri klinik pratiğe uygulayabilme becerisinin kazandırılması için her yaştan çocuk-ergen-yetişkin-yaşlı bireylerle, tüm iletişim sorunlarını kapsayacak biçimde değişik kliniklerde/ortamlarda okul, hastane, klinik, vb merkezlerde en az 400 saatlik uygulama yapma zorunluluğunun da bulunmasıdır.

Dil ve konuşma terapistleri tüm sağlık ve eğitim sektörlerinin yanı sıra, kendi özel kliniklerinde de serbest olarak mesleklerini icra edebilmektedirler.

Otistik bir kişide konuşma sorunları

Hiç konuşmama, hırıltılar, çığlıklar, çığlıklar veya boğazda sert sesler konuşma, uğultu veya müzikal bir şekilde konuşma, kelime benzeri seslerle gevezelik, yabancı, ham sesle veya robot benzeri bir konuşma, papağan veya genellikle başka bir kişinin söylediklerini tekrarlama “eclalalia”, doğru ifadeleri ve cümleleri kullanma, ancak etkileyici bir ses tonuyla konuşamama…

Otizmli her üç kişiden yaklaşık biri, başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak için konuşma sesleri üretmekte sorun yaşıyor. Varsa, kişinin dilini anlamak çok zordur.

Otizmli bir kişi aşağıdaki iletişim zorluklarından bir veya daha fazlasına sahip olabilir

Göz teması ve jestleri içeren konuşma becerilerinde sorun, kelimelerin öğrenildikleri bağlamın dışındaki anlamlarını anlamada sorun, ne söylendiğini bilmeden duyulan şeylerin ezberlenmesi, başkalarının sözlerinin söylendiği gibi tekrarlanması, kelimelerin veya simgelerin anlamını çok az anlama ve yaratıcı dil eksikliği…Her çocuk gibi OSB olan bir çocuk: Nasıl konuşulacağını öğrenmekten daha fazlasını yapmak, çocuk ayrıca iletişim kurmak için dilin nasıl kullanılacağını öğrenmek, nasıl sohbet yapılacağını öğrenmek zorunda olduğu gibi, ayrıca yüz ifadeleri, ses tonu ve vücut dili gibi diğer insanlardan hem sözlü hem de sözsüz ipuçlarını da fark etmek zorundadır.

Konuşma terapisi otizm tedavisinde nasıl bir rol oynar?

Konuşma dili patologları, dil problemleri ve konuşma bozukluklarının tedavisinde uzmanlaşmış terapistlerdir. Bunlar otizm tedavi ekibinin önemli bir parçasıdır. Riskli kişilerin erken taranması ve tespiti ile konuşma terapistleri genellikle otizm tanısına yardımcı olma ve diğer uzmanlara yönlendirme yapmada öncülük eder.

Otizm teşhis edildiğinde, konuşma terapistleri iletişimi iyileştirmek ve bir kişinin yaşam kalitesini arttırmak için en iyi yolları değerlendirir. Terapi boyunca, konuşma dili patoloğu da aile, okul ve diğer profesyoneller ile yakın çalışır. Otizmli biri sözsüzse veya konuşmada büyük bir sorun yaşıyorsa, konuşma terapisti konuşmaya alternatifler sunabilir.

Konuşma terapisi teknikleri şunları içerebilir: Elektronik “konuşmacılar”, imzalama veya yazma, çocuğun iletişim kurmayı öğrenmesine yardımcı olmak için kelimeler yerine resim kullanma, resim değişim iletişim sistemleri olarak bilinen resim panolarını kelimelerle kullanma, konuşma seslerini genişletmek ve sıkıştırmak için bir kişinin aşırı veya az hassas olduğu sesleri kullanma, dudaklara veya yüz kaslarına masaj yaparak veya egzersiz yaparak konuşmanın eklemlenmesini iyileştirme, bireylerin cümlenin ritmine, stresine ve akışına göre bestelediği şarkılar söylemesi,

Konuşma terapisinin OSB olan çocuklara faydaları nelerdir?

Konuşma terapisi genel iletişimi geliştirebilir. Bu, otizmli kişilerin günlük yaşamda ilişki kurma ve işlev yapma yeteneklerini geliştirmelerini mümkün kılar.

Konuşma terapisinin belirli hedefleri, otizme sahip bireye yardım etmeyi içerir:

Kelimeleri iyi ifade etme, hem sözlü hem de sözsüz iletişim kurma, bir dizi ortamda başkalarının niyetlerini anlayarak sözlü ve sözsüz iletişimi kavratma, başkalarından istemeden iletişimi başlatma, bir şeyi iletmek için uygun zamanı ve yeri öğretme (örneğin, “günaydın” ne zaman kullanır gibi),konuşma becerilerini geliştirmek, fikir alışverişi, ilişki geliştirme yollarıyla iletişim kurma, arkadaşlarıyla iletişim kurma, oynamanın ve etkileşimde bulunmanın tadını çıkama, öz düzenlemeyi öğrenme gibi aşamalarda etkinlik kazandırır.

Otizm için konuşma terapisine başlamak için en iyi zaman ne zaman?

Ne kadar erken o kadar iyi. Otizm spektrum bozukluğu genellikle 3 yaşından önce belirgindir ve dil gecikmeleri 18 aylıktan kısa bir süre önce tanınabilir. Bazı durumlarda, otizm 10 ila 12 aylık olarak tanımlanabilir. Konuşma terapisine, en büyük etkiye sahip olabileceği en erken zamanda başlamak çok önemlidir. Yoğun, bireyselleştirilmiş tedavi, bu sosyal iletişim engelliliğinden kaynaklanabilecek engelleyici izolasyonu azaltmaya yardımcı olabilir.


Bir yorum yazın


İçindekiler