Otizmde Görülen Görüldüğünden Daha Derindir

Sosyal dikkat eksikliği otizm spektrum bozukluğunun temel özelliklerinden biri olmasına rağmen, OSB’li bireylerde bu probleme neden olan faktörler yeterince anlaşılamamaktadır.

Otizm

Otizm

Eğitimin en temel görevlerinden biri toplumun her ferdinin yetenek, yeterlilik ve becerilerini destekleyerek tüm fertlerin bütünleştiği bir yapı inşa etmektir. Özel eğitime ihtiyacı olan  öğrencilerimizin eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmeleri amacıyla üzerimize düşen sorumlulukları büyük bir emek ve titizlikle yürütmeye devam etmekteyiz. Bu doğrultuda, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimiz hakkında toplumun her kesiminde bilgi ve farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız.

Otizmli Bir Çocuğa Sahip Bir Anne İnsan Tanımada Çocuğuna Bakım Sürecinde Ustalaşır

Otistik Çocukların ebeveynleri çocukları ile o kadar ilgili ve onları tanımakta mahirdirler ki bu onların diğer insanları da kolayca tanımalarına yol açar.

Otizmli Bir Çocuğa Sahip Anne Çocuğunu Herkesten Daha İyi Tanıyan Kişidir

Özellikle “otizmli bir çocuğa sahip anne” çocuğunun kim ve ne olduğunu ne istediğini ve ne hissettiğini çok iyi bilir. Bir anne her otizm spektrumun birbirinden farklı olduğunu deneyimleyerek öğrenmiştir.

Unutmayın Bir Otizm Tipi Yoktur, Otizm Türleri Vardır

Bir tek otizm yok, otizm türleri var. Bir anne her otizmli bireyin iletişim becerilerinin, kaygılarının, sosyal becerilerinin ve tekrar eden davranışlarının farkındadır. Her anne diğer çocuklarda olduğu gibi, otizmli çocuğunu, “kendi yetenek ve tercihleri olan bir birey olarak görür ve kabul eder.”

Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Cehalet

Otizm Spektrum hakkında hala şok edici bir cehalet var. Bu basmakalıp anlayış eksikliği, ebeveynler için işleri zorlaştırır. Özellikle okullar, öğretmenler, antrenörler, servis taşıyıcıları bunu çok iyi anlamalılar. Pek çoğumuzu otizmli çocukların belirli tanımlanabilir yüz özelliklerine veya belirli alışkanlıklara sahip olduğunu varsaymaktadır.

Otizmli Biri Farklıdır

Tekrar ediyorum, otizmi olan her kişi farklıdır; ancak bizden tek farkları doğaldırlar, diğer insanların cambazlığına ve kurnazlığına ilgili tecrübelere sahip değildirler bu yüzden de melek gibidirler.
Bir çocuk için en güvenli yer evi ve aile yuvasıdır. Çünkü kendileri de en güvenli ve masum kişiliklerdir.

Otizmli Beyin Farklı İşlem Yapar

Otizm beyin farklı şekilde işlem yapar. Duygusal algıları farklıdır. Bizim fark edemediğimiz çoğu şeyi fark ederler ve çoğu zaman bazı kokular, sesler, tatlar, görüntüler ve temaslar onları rahatsız eder.
Onları böyle kabul etmezsek onlar için yaşadıkları çevre tehdit algıladıkları bir ortam haline dönüşür.
Onların içine kapanmaları ya da farklı ve asabi görünmeleri o şekilde korunduklarını algılamalarındandır. Yani beden bir şekilde koruma gardını almıştır. Sıradan market alışverişi onlar için işkenceye dönüşebilir. Etrafta aynı anda konuşan onlarca insan sesi ve ortamda kullanılan hoparlör, kasa işlemler vb. aşırı hassasiyetten beyin için filtre güçlüğü oluşturur.

Korteks süzgeç görevini yapmakta zorlandığından bilinçaltı kolayca devreye girer.

Otizmli Birinde Korteks Hemen Devreye Girer. Bu nedenle siz üst bellekte olmanıza rağmen karışışınızdaki kişinin alt bellekte olduğunu bilin bu nedenle farklı boyutlarda olduğunuz idrak etmede Otizm Spektrum bozukluğu olan birini tanıyamazsınız.

Karmaşık Cümlelerle Değil, Yalın Net Cümlelerle Konuşun

Karmaşık cümlelerle değil, yalın iki kelimeden oluşan cümleler ya da kelimelerle, kelime gruplarıyla net sadece ne istendiği ifade edilmelidir. Cep telefonda kullanılan cümle algoritmaları gibi basit ifadeler.

Otistik Bir Sözsüz İletişimdedir Empatinin Dilini Kullanmaktadır

Otistik biri sözsüz iletişimdedir ve bize söyleyecek çok şeyi vardır; ancak biz empatiyle bunları anlayabiliriz.

Parlak ve Yanıp Sönen Işıklar OSB olan Çocuğun Gözüne Farklı Yansır

Aşırı parlak veya yanıp sönen ışıkları otizmli bir çocuğun gözü farklı şekilde yansıtır ve işler: Bunlar aşırı endişe veya tamamen sinirlenmesine, dinden imandan çıkmasına neden olabilir.
Otistik çocuğun hisleri var. Onların söyleyecek fikirleri, görüşleri ve başka şeyleri olmadığını varsaymak yanlıştır.

OSB Olan Çocuklar Farklı İletişimler Geliştirebilir

Bazı otistik çocuklar, iletişim kurmak için işaret dilini öğrenirken, diğerleri ise diğer araçları yazar veya kullanır.

OSB olan Bir Çocuk Aptal Değil, Onu Aptal Gören Aptaldır

Otizm Spektrumu’ndaki çocuklar aptal değildir. Otizm Spektrumunda karşılaşılan çocuklara yönelik ortak bir zorluk, otistik bir çocuğun nevrotik bir çocuk gibi duygularını dile getirememesi veya ifade edememesi nedeniyle, bu duyguların olmaması gerektiği varsayımıdır. Konuşamayan çocuklar bile sizi duyabilir. Hatta beden diliyle ifade ettiğin şeyleri kolayca anlayabilirler. Bir anne ya da baba eğer onu yük olarak görüyorsa otizmli çocuk beden dilinizle sizin içinizden geçenleri çözer ve rahatsızlık hisseder.

OSB Olan Çocuklar Mükemmel Bir Potansiyele Sahiptirler

Ayrıca yetenekli, felsefi, kibar ve yaratıcılar. Sadece otistik akıl diğerlerinden farklıdır. Bu farklılığın nedeni Korteks farklılığıdır ve Çoğunlukla Altbellektedirler.

OSB olan Çocuk Öncelikle Çocuktur

Otizm Spektrumu’ndaki bir çocuk öncelikle bir çocuktur.

OSB olan Çocukta Farklılık Değil, Benzersiz Kişilikleri Sorundur

Otizmde önemli olan ortaya çıkan farklılıkları değil; benzersiz kişilikleri, yetenekleri, sevdikleri ve hoşlanmadıkları şeylerdir. Onlar bunlar için daha yoğun çaba harcarlar.

OSB olan çocuklar genellikle Rutini Severler, Rutin Değişikliklere Hızlı Adepte Olamazlar

Otizm Spektrumu’ndaki çocuklar genellikle rutin değişiklikler nedeniyle oyunları da farklı algılarlar. Lütfen sizinle oyun oynamasına izin verin. Siz kazanırsınız.


Bir yorum yazın


İçindekiler