Philip Kotler Pazarlama Nedir?

Philip Kotler Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri Kitabından

Pazarlama Nedir?

Philip Kotler

Philip Kotler

Pazarlama, bir hedef pazarın ihtiyaçlarını belli bir kar elde ederek karşılamak için değer arama, yaratma ve sunma bilimi ve sanatıdır. Pazarlama, karşılanmamış ihtiyaç ve istekleri saptar. Bu saptanan pazarın ve kar potansiyelinin boyutlarını belirler, ölçer ve hesaplar. Şirketin en iyi hizmeti hangi kesimlere verdiğini netleştirerek en uygun ürün ve hizmetleri tasarlar ve piyasaya sürer.

Pazarlama çoğunlukla örgütün içindeki bir birim tarafından yerine getirilir. Bu hem iyi, hem de kötüdür. İyidir, çünkü pazarlama görevi üzerinde odaklanmış bir grup yetişmiş insanı bir araya toplar. Kötüdür, çünkü pazarlama faaliyetleri tek bir birimden yürütülemez, o örgütün bütün faaliyetlerinde kendisini göstermelidir.

Size göre pazarlamada kullanılan belli başlı kavramlar nelerdir?

Bunlar dilimlere ayırma, hedef koyma, konumlandırma, ihtiyaçlar, istekler, talep, sunulanlar, marka, değer ve tatmin, değiş tokuş, süreçler, ilişkiler ve şebekeler, pazarlama kanalları, tedarik zinciri, rekabet, pazarlama ortamı ve pazarlama programlarıdır.

Pazarlamanın temel süreçlerini ve bunların önemini nasıl özetlersiniz?

Pazarlamanın temel süreçleri şunlardır:

 1. Fırsatı tespit etme
 2. Yeni ürün geliştirme
 3. Müşteriyi çekme
 4. Müşteriyi tutma ve bağlılık yaratma
 5. Siparişi karşılama

Pazarlama esas olarak bir birimin mi, yoksa tüm şirketin mi felsefesi ve pratiği olarak görülmelidir?

Yıllar önce Hewlett Packard’ın yaratıcılarından David Packard şöyle demişti: “Pazarlama, pazarlama birimine bıraklamıyacak kadar önemlidir.” Pazarlama ancak tüm personel söz verilen değeri sunarak müşteriyi tatmin ya da memnun etmey yönelmişse başarılı olabilir.

Philip Kotler Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri Kitabında Cevap Verilmiş Diğer Sorular

 • Pazarlamanın her ülkede ve her bölgede uygulanması gerekmez mi? Bunun için yerleşik ilkeler var mıdır?
 • Günümüzdeki şirketler hala varlığını sürdüren başlıca yanılgılar arasında sayabilecekleriniz nelerdir? Sorunu “kavrayamayanlar” kimlerdir?
 • Pazarlama ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?
 • Pazarlama sanat mıdır? yoksa zanaat mı?
 • Pazarlama uygulamalı bir bilim midir?
 • Pazarlama yalnızca iktisattan değil, psikoloji, sosyoloji ve antropolojiden de kavramlar almaya ne zaman başlamıştır?
 • Bugün pazarlamanın bir terim olarak kullanımı sıradan mallar ve hizmetler alanının ötesine geçiyor. Bu iyi bir şey mi?
 • Bugün ürün arzının bütün ihtiyaçlarımızı karşılaması mümkün müdür ve pazarlamanın önünde duran problem karşılanacak ihtiyaçların giderek çok azalmış olması mıdır?
 • Bireysel ihtiyaçları karşılamanın en iyi yolu niye pazarlamadır?
 • Tüketim malları pazarlama, hizmet pazarlama ve işyerinden işyerine pazarlama aynı şey midir?
  Pazarlamanın misyonu nedir?
 • İş stratejisini oluştururken pazarlamanın önder bir rol oynaması gerektiğini söylüyorsunuz.
 • İş dünyasındaki icracıların pazarlamanın şirketin başarısındaki rolünün tümüyle farkında olduğunu düşünüyor musunuz?

Bir yorum yazın


İçindekiler