Periferik Sinir Sistemi Nedir? Bölümleri Nelerdir?

Kranial sinirler de denilen on iki çift periferik sinir kafatasındaki deliklerden çıkarlar.

Periferik Sinir Sistemi

Periferik Sinir Sistemi

Periferik sinir sistemi, spinal sinirler denilen 31 çift ve kranial sinirler denilen 12 çiftten oluşur. Birinci servikal vertebradan beşinci sakral vertebraya kadar, her vertbrada medulla spinalisin her iki yanından bir sinir kökü çıkar ve kemik kanaldaki bir delikten geçer. Spinal sinirler medulla spnalisteki sinir hücrelerinden çıkan sinir liflerinden oluşur. Lifleri deri ve diğer organlardan duyu uyaranlarını medulla spinalise taşırlar. Aynı zamanda medulla spinalisten kaslara motor uyarıları da taşırlar.

Periferik sinirler üç ana bölümde toplanır:

  1. Duyu sinirleri
  2. Motor sinirler
  3. Bağlantı sinirleri

Duyu sinirleri

Vücuttaki duyu sinirleri oldukça karmaşıktır. Sinir sisteminde pek çok değişik duyu hücresi vardır. Bir tip gözdeki retinayı yapar, başkaları kulaktaki işitme ve denge işini üstlenir. Diğer duyu hücreleri deri, kaslar, eklemler, akciğer ve vücuttaki diğer organlarda yerleşmişlerdir. Bir duyu hücresi uyarıldığında, beyine kendine özgü mesajı gönderir. Isıyı, soğuğu, pozisyonu, hareketi, basıncı, ağrıyı, dengeyi, ışığı, tadı, kokuyu ve diğer hisleri algılamak için özel duyu sinirleri vardır. Her hücre için özel bir sinir ucu vardır, böylece sadece bir tip duyuyu algılar ve sadece bu mesajı iletir.

Duyu empulsları vucudumuzun çevre ile ilişkisi hakkında beynimize devamlı bilgi gönderirler. Böylece beyin çevreden devamlı haberler edilir.

Motor sinirleri

Vücuttaki her kasın kendi motor siniri vardır. Her motor sinirin hücresi medulla spinaliste yer alır ve hücreden çıkan lif, periferik sinir olarak kendi özel kasına gider. Medulla spinalisteki hücrede oluşturulan elektrik uyarılar motor sinir ile kasa iletilir ve onun kasılmasına sağlar. Medulla spinalisteki hücre serebral kortekse oluşan uyarı ile uyarılır. Bu uyarı medulla spinalis boyunca motor sinirin hücresine ulaştırılır.

Bağlantı sinirleri

Beyin ve medulla spinalis içinde duyu ve motor sinirlerine birbirine bağlayan kısa lifli hücreler vardır. Medulla spinaliste motor ve duyu sinirlerini, beyni devre dışı bırakarak birbirine bağlarlar. Bu bağlantı sinirleri, merkezi sinir sistemi içinde duyu ve motor uyaranların bir sinirden diğerine geçirilmesini sağlarlar.


Bir yorum yazın


İçindekiler