Philip Kotler Pazarlama Stratejisi Nedir?

Philip Kotler Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri Kitabından

Philip Kotler

Philip Kotler

Ürünlerin çabucak kopyalandığı, ürün yaşam çevriminin köklü şekilde kısaldığı, müşterilerin her türlü bilgiye hızla ulaşabildiği ve ticari mesajlara karşı savunmalarının güçlendiği koşullarda bir rekabet üstünlüğü elde etmek ve sürdürmek giderek güçleşiyor. Şirketler yine de rekabet üstünlüğünü ele geçirebilirler mi?

Şirketlerin bir rekabet üstünlüğünü yaratıp korumasının gittikçe zorlaştığı ortada. Yine de yeni iş türleri, yeni ürünler ve yeni yeni hizmet biçimlerinin ortaya çıkmasını hayretle izliyoruz. Kahvenin bu kadar çeşitlenebileceği kimin aklına gelirdi? Ama işte Starbucks’ı açtığı zaman Howard Schultz’un aklına gelmişti. Her gelişkin topluluk içinde hayal gücü yüksek işletmeciler tarafından doldurulmayı bekleyen milyonlarca görünmeyen boşluk vardır. Tüketicilerle iş çevrelerinin hizmetin kalitesine, çeşitliliğine, ürün kalitesine, özellikler ve tarzına, özel hizmetler ve bunun gibi şeylere verdikleri ağırlıklar son derece farklıdır. Yaratıcı pazarlamacıların görevi bu boşlukları yakalamak ve kimsenin ne kaliteyi, ne hizmeti ve ne de ilişkiyi kolay kolay aklit edemiyeceği bir biçimde doldurmaktır.

Bugünki piyasalarda en iyi iş görebilecek olan pazarlama stratejileri hangileridir?

Başarılı stratejik pazarlamanın kilit noktası odaklanma, konumlandırma ve farklılaşmadır.

Şirket hedef pazarını dikkatli bir şekilde tanımlamaldır. Eşi olmayan bir konum geliştirip ortaya koymaldır. Sunduğu ürün ve hizmetlerde çeşitli farklılıklar geliştirmelidir ki,rakiplerinin aynen kopya etmesi zor olsun.

Son dönemlerde rekabetin başarısında kilit etmenler yüksek kalite ve iyi hizmet olmuştu. Bunun nedeni bir çok şirketin bunlardan yoksun olmasıydı. Ancak bugün kalite ve hizmet sıradanlaşmaya başladı. Bir şirket yüksek kalite ve hizmet olmadan mutlaka kaybeder. Gerçi yüksek kalite ve hizmetle mutlaka kazanacaktır da denemez. Bunlar artık beklenir olmuştur. Şirketler rekabet edebilmek için malları daha hızlı üretip teslim etmek, daha iyi bir tasarım ve tarz yaratmak, ürüne başka avantajlar eklemek, müşterilerle uzun vadeli karşılıklı karlılık temelinde bir ilişki kurmak gibi yetenekler içeren yeni yollar öğrenmek zorundadırlar.

Pazarda lider olanların başlıca stratejileri neler olmalıdır?

Pazarda lider olanlar iki stratejiyi vurgulamaya ihtiyaç duyarlar. Biri tüm pazarı büyütmektir, çünkü pazara yeni girenler genelde liderden mal satın almaya eğilimlidir. Diğer ise yenilikleri izlemek, bunların en etkin olanlarının çabucak kopya etmektir. Pazarın lideri yenilikler bulmak zorunda değildir, tehdit edici bir görünüm sunan yeni teknolojileri hızla kopya etmesi yeter.

İş dünyasında devamlı kazanan var mıdır? Bir pazarlama stratejisi ömrünü ne kadar sürede doldurur?

Günümüz piyasa ortamı sürekli kazananın olamayacağını söylüyor. Bugün pazarlama stratejileri eskiye oranla çok daha hızla ömrünü dolduruyor, çünkü pazarlar da, teknoloji de her zamankinden daha hızlı değişiyor. İşe yarayan her pazarlama stratejisi hemen kopya ediliyor. Sonuçta “strateji zafiyeti”ne dönüşen bir “stratejilerin aynılaşması” söz konusudur. Köklü bir şirket yıkıcı teknolojilerle, rakipler arasında kurulan yeni ittifaklarla, alıcıların ihtiyaç ve tercihlerindeki değişmelerle ve yeni hükümet düzenlemeleriyle bir anda yıkımasürüklenebilir. Şirketler temel işlevlerinde yetkinliğe ulaştıklarından emin olmak için rakiplerini ve dünya çapındaki şirketleri kıstas almaldırlar. Stratejik düşüncelerinde yalnızca şu an içinde bulundukları durumun değerlendirilmesini esas almamalı, geleceğe ilişkin akla yakın senaryolar ve bunların etkilerini de düşlemelidirler.

Ayakta kalan şirketler müşterilerine sundukları değer derecesini sürekli yükseltenler olacaktır, geçmiş başarılarıyla avunnalar değil.


Bir yorum yazın


İçindekiler