Pragmatik Kuram Tekniği Nedir?

Paragmatik Düşünme Tekniği

Pragmatizm, en basit tabir ile “yararcılık” ya da “faydacılık” anlamına gelmektedir. Peki, yararcılıktan kastedilen nedir?

Yararcılık, faydacılı anlamına gelen bir kelimedir. Beyin fırtınası, beyin eserleri, altı şapkalı düşünce tekniği kullanılabilir.

Pragmatik Kuram Tekniği

Pragmatik Kuram Tekniği

Pragmatizmin odak noktası john dewey’in deneyci ya da faydacı düşünceleri oluşturmaktadır. Dewey’e göre, felsefenin yöntemi, bilimin yöntemi gibi deneyseldir. Düşüncelerimiz de insan problemlerinin çözümünde kullanılan araçlardır. Dewey, düşüncelerini eğitim problemleri üzerinde yoğunlaştıran bir filozoftur.

Pragmatizm 20. Yy. Da Amerika’da Ortaya Çıkmıştır. Geleneksel Felsefeler Doğrunun İnsanın Deneyimlerinden Bağımsız Genel Geçer Olduğunu Savunurlar. Pragmatistler Doğrunun İnsanın Yaşantısından (Deneyimlerinden) Kaynaklanan Deneysel/Pratiksel Bir Olgu Olduğunu İleri Sürer. Pragmatik Felsefeciler Eylemlerimizin Sonuçlarının Tamamen Bilimsel Bir Tavırla Test Edilmesinden yanadırlar.


Bir yorum yazın


İçindekiler