Problem Çözme Teknikleri Nelerdir?

Çözülmesini istediğimiz konuyu çözmekte kullanılan bir dizi teorem, kural, metot, yöntem ve yaklaşımlara Problem Çözme Teknikleri diyebiliriz.

Problem Çözme Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri çok geniş bir yelpazeyi içerir bu nedenle bu teknikleri ikiye bölelim: temel Problem Çözme Teknikleri, ileri Problem Çözme Teknikleri

Temel Problem Çözme Teknikleri’ni şöyle sıralayabiliriz:

 • SIPOC/Proses Haritası/Akış Şeması
 • Veri Toplama
 • 5 Neden Analizi
 • Beyin Fırtınası
 • İndirme diyagramı
 • Sebep-sonuç ilişkileri diyagramı (Balık Kılçığı Diyagramı)
 • Pareto Analizi
 • Histogram
 • Kontrol Grafikleri
 • Serpme Diyagramı
 • İleri Problem Çözme Teknikleri’

İleri Problem Çözme Teknikleri’ni şöyle sıralayabiliriz.

 • Yalın Üretime
 • İsraf ve Değer Analizi
 • 6 Sigma Göstergeleri
 • Bileşik Verim
 • ROI
 • Kano Modeli, QFD
 • VSM
 • VOC
 • Önceliklendirme Matrisi
 • Temel İstatistik, Dağılımlar, Normallik Testi
 • Örneklem Hacmi Belirleme
 • Grafiksel Analizler
 • Proses Ölçme, Proses Yeterlilik
 • Kontrol Teknoloji Şeması
 • MSA
 • Proses FMEA
 • Hipotez Testleri
 • Regresyon / Kolerasyon
 • Deney Tasarım
 • İleri Deney Tasarım
 • Kıyaslama (Benchmark)
 • Poka Yoke
 • KAIZEN
 • 5S
 • SPC (I-MR, Xbar-R, Xbar-S), SPC (P, U)
 • Kontrol Planları, Standartlaştırma

Bir yorum yazın


İçindekiler