“SCAMPER” Tekniği Nedir?

“SCAMPER” Tekniği

S: Substitude (Yer değiştirme), C: Combine (Birleştirme), A: Adapt (Uyarlama), M: Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, küçültme, büyütme), P: Put to other uses ( Başka amaçlarla kullanma), E: Eliminate (Yok etme, çıkarma), R: Reverse, Rearrange (Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme)

“SCAMPER” Tekniği

“SCAMPER” Tekniği

SCAMPER Tekniğini  şemsiyeyi, ayakkabı, askı, çaydanlık gibi  örnek nedenler üzerinden tekniğin bütün adımlarını planlarsak, aşağıdaki gibi örnek bir çalışma şeması ortaya çıkacaktır:

Yer Değiştirme (substitude )

Şemsiyenin yerine ne kullanabiliriz ?

Ayakkabı yerine ne kullanabiliriz?

Çaydanlık yerine ne kullanabiliriz?

Askılık yerine ne kullanabiliriz?

Birleştirme (Combine)

Şemsiyeyi başka hangi nesneyle birleştirebiliriz?

Ayakkabıyı başka hangi nesneyle birleştirebilirim?

Çaydanlığı başka hangi nesneyle birleştirebilirim?

Uyarlama (Adapt)

Şemsiye hiç icat edilmemiş olsaydı onun yerine hangi nesneyi kullanırdık ? Elbise askısına asılan giysinin çabuk kuruması için ne yapılabilir?  Ayakkabının hangi bölümünü ne ile değiştirebilirsin?

Değiştirme, Küçültme, Büyütme (Modify, Minify, Magnify)

Şemsiye daha ağır (hafif, küçük) olsaydı nasıl olurdu?

Elbise askısı daha büyük ve güçlü yapılırsa ne olur?

Ayakkabı daha hafif-ağır olsa ne olur?, Ayakkabı daha küçük-büyük olsa ne olur?

Ayakkabının içi görülebilse ne olur?

Başka Amaçlarla Kullanma (Put to other uses)

Şemsiye bizi yağmurda ıslanmaktan koruyor. Peki şemsiyeyi başka hangi amaçlarla kullanabilir?

Ayakkabıyı başka hangi amaçlar için kullanabiliriz?

Askıyı başka hangi amaçlar için kullanabilirim?

Yok Etme, Çıkarma (Eliminate)

Şemsiyenin hangi parçasını çıkartabiliriz ?

Elbise askısından neleri çıkarabiliriz? (pantolon bölümünü)

Ayakkabıdan neyi çıkarabiliriz?

Ayakkabıdan çıkaramayacağımız parça hangisi, neden?

Nesneye olan ihtiyacımız azalsa ne olurdu?

Tersine Çevirme ya da Yeniden Düzenleme (Reverse, Rearrange)

Şemsiyeyi sen tasarlasaydın nasıl bir tasarım yapardın?

Ayakkabıyı yeniden nasıl tasarlayabiliriz?

Nesnenin şeklini biçimini değiştirirsek nasıl olur?

Gibi sorular sorulabilir.

Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası Tekniği de denilmektedir

Amaç  yaratıcılığı geliştirmektir. Aynı nesne üzerinde yedi adım uygulanır ve her fikir var olan başka bir fikirden doğar.

Akıcılık, Esneklik, Özgünlük ve Ayrıntılama olmak üzere yaratımda dört temel adım vardır. İlk altı adımda esneklik, yedinci adımda da özgünlük boyutu ön plandadır.

Yer Değiştirme: “Yerine ne kullanılabilir?”

Neyin yerini değiştirebilirim. Çay yapmak başka ne kullanılabilir; yani çaydanlık yerine başka ne kullanılabilir.

Birleştirme: farklı nesne ya da düşünceler birleştirilir. Şemayı esnetme amacı vardır. “Çaydanlık ile neyi birleştirirsek çorba yapılabilir.

Uyarlama: Nesnenin duruma uyum sağlaması için nesne üzerinde düzeltme yapılabilir. “Çaydanlığı çocukların da kullanabilmesi için neler yapabiliriz?”

Değiştirme/Büyütme/Küçültme:

Nesneyle ilgili zihinsel şemanın değişime uğraması.

“Çaydanlık insan boyunda olsaydı?”

Amacını değiştirme: Kullanım amacı dışına çıkabilme, bir nesnenin işlevine takılmama. “Çaydanlık başka ne amaçla kullanılabilir?”

Yok etme /çıkarma: Nesnenin tümünü çıkarması istenir. Çaydanlığın tutacak kolu olmasaydı?

Tersine Çevirme/Yeniden Düzenleme: Çocuğun bildiklerini yeniden düzenlemesi istenebilir. Sen bir çaydanlık yapsaydın nasıl tasarlardır.

Çaydanlığı suyu soğutmak için yapsaydın nasıl tasarlardın?

Bu nesne, fikir, olay ve hikâye üzerinde de kullanılabilir.


Bir yorum yazın


İçindekiler