Sinektik Tekniği Nedir?

Sinektik Tekniği

“Gordo” ve “Prince” tarafından ortaya atılmıştır. “Sinektik” zıt unsurları birlikte yazma anlamına glen Yunanca “synecticos” kellimesinden gelir. Sinektik; farklı olan, birbiriyle ilgisiz görülen parçalar arasında bağlantı kurmak ola­rak tanımlanmaktadır

Birbiriyle ilişkisiz kavramların bir arada getirilmesine sinektik tekniği diyoruz.

Sinektik Tekniği

Sinektik Tekniği

Sinektik tekniğinini alışılmadık, yabancı kavramları tanıdık hale  ya da alışıldık olanları alışılmadık hale getirmektir.Genel olarak yaratıcılığa ve fantastik hikâyelere ya da diyaloglara olanak tanıyan bir etkinlik olarak kullanılabilmektedir.

Gül kime benzer?

Aşk hangi meyveye benzer?

Otomobil sektöründe, uçak, gemi tekniğinde kullanılır. Aralarında ilişki olmayan nesneler, kavramlar bir araya getirilir. Birbiriyle ilgisi olmayan parçalar bir araya gelince araba ortaya çıkıyor.

Analojiden farkı; analoji, iki kavram arası benzerlikten faydalanarak çağrışımı kapalı uçlu bir yolla aktarmakken; sinektik tekniği, yaratıcı yolla özdeşim kurmayı bireye bırakır. Farklılıkların ilişkilendirilerek öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerin bilişsel gelişimine katkı sağlamak üzere fikirler üretmesi sağlanır.

Yaratıcı düşünce yaklaşımlarının en sistemlisidir.


Bir yorum yazın


İçindekiler