Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Tarih boyunca Türkler tarafından kullanılan alfabeler hem yaşadıkları coğrafya hem de yaşam şekillerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler içerisinden yalnızca ikisi Türk devletlerinin kendi oluşturmuş oldukları alfabedir.

Türkler, dünyaya hakim olmuş, birçok toplumla etkileşimiş ve birçok toplumu etkilemiş bir millettir.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler: Tarih Sırasıyla

 1. Çin Yazısı / İdeogramlar
 2. Göktürk Alfabesi
 3. Mahihey Alfabesi
 4. Soğd Alfabesi
 5. Uygur Alfabesi
 6. Brahmi Yazısı
 7. Tibet Alfabesi
 8. Süryani Alfabesi
 9. Arap Yazısı
 10. İbrani Yazısı
 11. Latin Alfabesi
 12. Grek Alfabesi
 13. Ermeni Alfabesi
 14. Arap Alfabesi
 15. Kiril (İslav) Alfabesi

Bir yorum yazın


İçindekiler