Yaratıcı Düşünce Nedir?

Yaratıcı Düşünce

Yaratıcı Düşünce

Yaratıcı düşünme, daha önce aralarında ilişki kurulmamış nesneler ya da düşünceler arasında ilişki kurulmasıdır. Yeni nesnelerin, süreçlerin ya da kavramların ortaya çıkmasını sağlayan düşünme sürecidir. Yeni fikirlerin tezahhür etmesiyle sonuçlanır.

Fikirler hem rastlantısal hem de bir sistematik bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Burada göz önünde tutulması gereken nokta, Yaratıcı düşünmenin zaten var olan nesneler ve düşüncelerden yola çıktığıdır.


Bir yorum yazın


İçindekiler