Yazınsal Yapıt (Eser) Nedir?

Bir yazınsal yapıta ait olmayan şeylerin başında ‘yazar’ gelir. Yazar bütün yaşantıları, yazgıları ve ‘psikolojik durumları’ ile birlikte yapıtın dışındadır.

Yazınsal yapıt bir tasavvur nesnesidir.

Yazınsal yapıt hem gerçek (real), hem de ülküsel (ideal) bir nesnedir.

Her yazınsal yapıt, kendi içinde ‘bütünlüklü’ bir örgüdür.

Yazınsal Yapıt (Eser)

Yazınsal Yapıt (Eser)

Yazınsal Yapıt (Eser)

Yazınsal yapıt (eser= öncelikle sanat değeri olan bir eserdir. Öncelikle yazınsal yapıtlarda dikkatle kullanılmış bir dil olması gerekir. Yazıldıkları dönemle ilgili olarak toplumun ahlakî değerlerini, gelenek ve göreneklerini, ortak zevklerini, millî )ulusal= tarihi ve kültürel gelişmelerini yansıtır.

Yapıt /eser), yazarın hayali aleminde yaratığı iimgelem gücünün bir ürünü, kurgusu veya tasarımıdır.  bu yazınsal yapıt, yazarın hayatındai, iz bırakan öznel yaşantıları, arzuları, istekleri, düşünceleri, dünya görüşü ve varlığa ilişkin tasavvurlarıyla ilgilidir. Söz konusu tasavvur nesneleri, yeserin oluşmasında ve  yapılandırılmasında yazarın keyfince belirlediği tasavvur nesneleri, onu diğer eserlerden ayıran temel özelliklerdir. Yazınsal yapıt, yazarın öznel yaşantılarının ürünü olması nedeniyle, çeşitli değişimler geçirir; “zaman içinde oluşur ve yok olabilir.”


Bir yorum yazın


İçindekiler